Poslodavca biraju do 19. novembra

29/10/2020

Poslodavci iz privatnog i javnog sektora sa teritorije Crne Gore, za učešće u Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, ponudili su više od 12.600 radnih mjesta. Prijave se još uvijek obrađuju.

– Ove godine imamo značajnije veći broj, više od 1.500, oglašenih radnih mjesta nego prethodnih godina. Zbog pandemije korona virusa nijesmo očekivali povećan broj ponuđenih poslova. Više od 3.000 poslodavaca ponudilo je 12.676 radnih mjesta za devetu godinu realizacije Programa. Preko 8.000 mjesta je oglašeno u privatnom sektoru, dok je ostatak u javnom sektoru saopštila je PR Zavoda za zapošljavanje Danka Rabrenović i podsjetila da je jedan od ciljeva Programa motivacija privatnog sektora da više učestvuje u aktivnostima koje, kako je dodala, doprinise povećanju zapošljivosti mladih ljudi ali i otvaranju novih radnih mjesta.

U ponedjeljak 19. oktobra počeo je postupak prijavljivanja korisnika Programa stručnog osposobljavanja lica sa visokim obrazovanjem.

– Mladi visokoškolci koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih i koji nemaju radnog iskustva sa visokim obrazovanjem poslodavca mogu birati do 19. novembra. Korisnici se, kao i prethodnih godina prijavljuju elektronskim putem, preko portala e-uprave www.euprava. me. Sve informacije o procedurama prijavljivanja mogu naći nazvaničnim internet stranicama ZZZ, Ministarstva prosvjete, E-uprave i Uprave za kadrove precizirala je Rabrenović. Ona ističe da svaki korisnik ima pravo na mjesečnu naknadu u visini polovine prosječne plate u Crnoj Gori.

– Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem kazala je na kraju Rabrenović.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.