Stekli primjenjiva znanja i upotrebljive vještine

10/12/2020

Pobjeda, 10.12.2020 godine

PODGORICA-Zavod za zapošljavanje Crne Gore je i ove godine realizovao brojne programe aktivne politike zapošljavanja usmjerene na povećanje zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti prioritetno mladih, žena, dugoročno nezaposlenih i drugih posebno osjetljivih grupa nezaposlenih lica.

U cilju lakšeg pronalaska posla, a u vrijeme pandemije kovid-19 Zavod sprovodi programe aktivne politike zapošljavanja za 28 lica pripadnika romske i egipćanske populacije. Zavod je u saradnji sa osam poslodavaca za 14 nezaposlenih lica pripadnika romske i egipćanske populacije realizovao programe javnog rada. Programi javnog rada namijenjeni su posebno osjetljivim grupama nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda koja su zbog različitih okolnosti u riziku od socijalneisključenostikao što su socio-demografske karakteristike, nedovoljno ili neodgovarajuće obrazovanje, zdravstveni ili neki drugi razlozi zbog čega su u nepovoljnijem položaju na tržištu rada kazala je načelnica Odsjeka za praćenje programa aktivne politike zapošljavanja mr Sonja Ivanović i dodala da programi javnograda omogućavaju nezaposlenim licima očuvanje i unapređenje radnih sposobnosti, povećanje zapošljivosti na otvorenom tržištu rada, kao i zapošljavanje na privremenim netržišnim poslovima od javnoginteresa.

Pored toga Zavod je učestvovao u sufinansiranju Projekta “Neka bude čisto” u kojem je takođe uključeno 14 nezaposlenih lica pripadnika romske i egipćanske populacije. Zavod za zapošljavanje, već 15 godina, podržava realizaciju togprojekta. U javnim komunalnim preduzećima, na održavanju magistralnih i regionalnih puteva u svim opštinama u Crnoj Gori, godišnje bude uključeno oko stotinu lica sa evidencije Zavoda. U navedenim programima lica romske i egipćanske populacije bila su zaposlena tri, odnosno četiri mjeseca. Za to vrijeme obavljali su radne zadatake u realnom radnom okruženju i stekli primjenjiva znanja i unaprijedili radne vještine, čime se povećala njihova zapošljivost na otvorenom tržištu rada precizirala je Ivanović.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.