Upravni odbor donio odluke o finansiranju programa za 600 osoba sa evidencije

09/05/2023

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kojem je predsjedavao Dejan Vojvodić, donio je dvije odluke o finansiranju programa aktivne politike zapošljavanja po konkursima objavljenim 8. marta ove godine. Za realizaciju ovih programa, u kojima će biti angažovano 600 osoba sa evidencije nezaposlenih, biće uloženo ukupno 2.045.052 €.

Za realizaciju Programa »Osposobljavanje za rad kod poslodavca« za 2023. godinu, kojeg Zavod finansira u iznosu od 1.022.526,00 €, izabrano je ukupno 77 korisnika sredstava, i to: 13 iz  javnog sektora, čiji programi će biti finansirani u ukupnom iznosu od 204.505,20 € za 60 nezaposlenih lica;  57 iz privatnog sektora – preduzetnika, mikro i malih pravnih lica za koje je izdvojen iznos od 698.726,10 € za 205 nezaposlenih lica i 7 korisnika sredstava iz privatnog sektora – srednjih i velikih pravnih lica za koje je opredijeljeno 119.294,70 € za 35 nezaposlenih lica. U ovim programima će biti angažovano ukupno 300 nezaposlenih lica. Zavod će podržati realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, u trajanju od šest mjeseci.

Programi će biti realizovani u cilju povećanja zapošljivosti i zaposlenosti nezaposlenih lica koja su u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Polaznici će sticati znanja i vještine koje su usklađene sa zahtjevima određenih radnih mjesta u stečenom nivou obrazovanja.

Zavod će finansirati Program »Osposobljavanje za samostalan rad« za 2023. godinu takođe u iznosu od 1.022.526,00 €. Izborom korisnika sredstava – izvođača programa biće omogućeno zapošljavanje 300 licaiz evidencije Zavoda koja će, uz podršku mentora u trajanju od šest mjeseci, steći radno iskustvo i unaprijediti znanja, vještine, lične, socijalne i metodološke kompetencije potrebne za samostalno obavljanje poslova u stečenom nivou obrazovanja. Za realizaciju pojedinačnih programa je izabrano 99 korisnika sredstava, i to: 12 iz javnog sektora, u čije programe će biti uloženo 153.378,90 € za 45 nezaposlenih lica; 82 iz privatnog sektora – preduzetnika, mikro i malih pravnih lica u iznosu od 760.077,66 € za 223 nezaposlena lica i 5 korisnika sredstava iz privatnog sektora – srednjih i velikih pravnih lica, u iznosu od 109.069,44 € za 32 nezaposlena lica.

Tokom realizacije programa, poslodavci – izvođači programa će obezbijediti potrebnu radnu snagu u trajanju koje nije kraće od perioda trajanja radnog odnosa iskazanog u zahtjevu za realizaciju programa.

Zavod će zaključiti ugovore sa izvođačima programa, kojima će biti uređena međusobna prava, obaveze i odgovornosti vezano za realizaciju programa.