Zavod za zapošljavanje radio zakonito: Program Profesionalne rehabilitacije nije državna pomoć

05/04/2021

Povodom tekstova pod naslovom “Ispituju pomoć od 263 hiljade eura” i “AZK stopirala dva programa Zavoda za zapošljavanje”, a koji su objavljeni u dnevnom listu Dan 30. januara, dnevnom listu Vijesti 31. januar, kao i na portalu Vijesti istog dana, kojim se pokušala iskriviti iskrena namjera, nastojanje i cilj Zavoda za zapošljavanje Crne Gore da kroz realizaciju programa profesionalne rehabilitacije, u kojima učestvuju lica sa invaliditetom, pokuša unaprijediti njihovo zapošljavanje ali i održati njihovo povjerenje u efikasnost realizacije programa, Zavod saopštava:

Rješenjem br.UPI-05-430/21-7/3 od 18.01.2021. godine, zavedeno u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore pod brojem 02-1221 od 25.01.2021. godine, Agencija za zaštitu konkurencije pokrenula je ispitni postupak usklađenosti programa Profesionalne rehabilitacije sa Zakonom o kontroli državne pomoći i naložila Zavodu za zapošljavanje Crne Gore  da privremeno obustavi isplatu novčanih sredstava u svrhu realizacije navedenog programa. Takođe, u rješenju o pokretanju ispitnog postupka Agencija je ostavila rok od 30 dana od prijema rješenja da Zavod dostavi program Profesionalna rehabilitacija i sve raspoložive podatke u vezi navedenog programa. 

Zavod je odmah po dobijanju gore navedenog rješenja Agenciji dostavio traženu dokumentaciju i detaljno u dopisu, br.07-1574 od 29.01.2021. godine, opisao način realizacije i finansiranja programa Profesionalne rehabilitacije.

Nakon donošenja rješenja o pokretanju ispitnog postupka pomenute dnevne novine su objavile tekst u vezi sa pokretanjem ispitnog postupka i stopiranjem programa profesionalne rehabilitacije. 

Tekst je izazvao negativnu reakciju šire javnosti, kao i oštro negodovanje korisnika programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, što je rezultiralo učestalim pozivima poslodavaca i zaposlenih lica sa invaliditetom kako bi se informisali o statusu programa subvencioniranog zapošljavanja čiji su korisnici.  

Poslije dva mjeseca od upućivanja odgovora Agenciji i obustavljanja isplate novčanih sredstava u svrhu realizacije programa Profesionalne rehabilitacije, Agencija je dana 29.03.2021. godine donijela rješenje br.UPI-05-430/21-7/11 kojim je odlučeno da program Profesionalne rehabilitacije ne predstavlja državnu pomoć

Obustavljanje isplate novčanih sredstava za finansiranje programa Profesionalne rehabilitacije, kao i objavljivanje tekstova u po ovom pitanju, negativno je uticalo na realizaciju programa Zavoda koji za cilj imaju unaprijeđenje zapošljavanja lica sa invaliditetom. Pokretanje ispitnog postupka je imalo negativne posljedice po izvođače profesionalne rehabilitacije koji u protekla dva mjeseca nijesu imali redovan izvor finansiranja svojih usluga, kao i na povjerenje lica sa invaliditetom u efikasnost realizacije programa Zavoda u kojima učestvuju. 

Zavod za zapošljavanje Crne Gore će, kao i do sada, posvećeno i u skladu sa zakonskim propisima raditi na poboljšanju uslova na tržištu rada kako bi se obezbijedio što bolji ambijent za zapošljavanje lica sa invaliditetom. 

Profesionalna rehabilitacija – Rješenje br: UPI-05-430/21-7/3 od 18.01.2021. možete preuzeti ovdje.

Dopis Agenciji za zaštitu konkurencije – Odgovor na rješenje br.UPI-05-430/21-7/3 od 18.01.2021. godine možete preuzeti ovdje.

Profesionalna orijentacija – Rješenje br: UPI-05-430/21-8/3 od 18.01.2021 možete preuzeti ovdje

Dopis Agenciji za zaštitu konkurencije – Odgovor na rješenje br.UPI-05-430/21-8/3 od 18.01.2021. godine možete preuzeti ovdje

Dopis Agenciji za zaštitu konkurencije – Dopuna odgovora na rješenje br.UPI-05-430/21-8/3 od 18.01.2021. godine možete preuzeti ovdje.