Pozivi poslodavcima za subvencionirano zapošljavanje

17/03/2016

Zavod za zapošljavanje objavio je dva javna poziva poslodavcima za subvencionirano zapošljavanje lica sa evidencije nezaposlenih. Zavod, za tu namjenu, raspolaže sa 700.000 eura. Subvencija pokriva ukupne troškove minimalne zarade. Sa ova dva programa, kako se očekuje, biće obuhvaćena 363 nezaposlena.

Prvi poziv upućen je poslodavcima za subvencionirano zapošljavanje lica sa evidencije Zavoda kroz realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, u periodu od 18. marta do 31. decembra 2016. godine.

Program omogućava poslodavcima da, u skladu sa svojim potrebama, osposobe nezaposlene u najkraćem trajanju od 30 dana i zaposle ih na poslovima za koje su obučeni, na period od najmanje tri, a najduže osam mjeseci. Budžet ovog programa je 500.000 eura, čime se može subvencionirati zapošljavanje 260 osoba. Od ovog novca 60 odsto je opredijeljeno sjevernim i manje razvijenim opštinama. Program je namijenjen nezaposlenim koji nijesu bili u radnom odnosu u posljednjih 12 mjeseci. Namjera je, između ostalog, i da se pruži podrška poslodavcima, prije svega malim i srednjim preduzećima, u obezbjeđivanju potrebnog kadra. Ovaj poziv otvoren je do 1. septembra.

Drugi je poziv poslodavcima za ostvarivanje prava na subvencionirano zapošljavanje lica sa evidencije Zavoda kroz realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad u periodu od 18. marta do 31. decembra 2016. godine. Program omogućava poslodavcima da, u svom radnom okruženju, osposobe lice za samostalno obavljanje posla u nivou srednjeg obrazovanja. Poslodavci koji sa izabranim učesnicima programa zaključe ugovor o radu, na period od šest mjeseci, ostvariće pravo na subvenciju. Zavodu je, za ovu namjenu, na raspolaganju 200.000 eura, čime se može subvencionirati zapošljavanje 103 lica, na period od šest mjeseci. Ciljna grupa su nezaposleni koji su prije manje od dvije godine stekli srednje obrazovanje i nemaju radno iskustvo u nivou obrazovanja. Poziv je otvoren do 1. jula.

Poziv poslodavcima za subvencionirano zapošljavanje lica sa evidencije nezaposlenih kroz realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca možete preuzeti ovdje

Prijavne obrasce za Program osposobljavanja za rad kod poslodavca mozete preuzeti ovdje

Poziv poslodavcima za ostvarivanje prava na subvencionirano zapošljavanje kroz realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad možete preuzeti ovdje

Prijavne obrasce za Program osposobljavanja za samostalan rad možete preuzeti ovdje