Crnoj Gori evropska nagrada

21/03/2016

Crna Gora je od Evropske unije nagrađena za projekat pod nazivom „Dobre prakse u preduzetničkom društvu  – značaj lokalnih vještina“. Sa projektom je aplicirano prošle godine na poziv ETF-a (European Training Foundation) .

U konkurenciji 55 projekata iz 19 zemalja, tri su odabrana i nagrade su dodijeljene timovima iz Crne Gore, Kazahstana i Gruzije za 2015. godinu.

Na međunarodnoj konferenciji u Briselu 9. i 10. marta 2016. godine učestvovala je delegacija iz Crne Gore: direktorica Zavoda za zapošljavanje Vukica Jelić, pomoćnik direktorice David Percobić, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva Tanja Kažanegra, direktorica Hotelsko edukativnog centra – Gastronom klub Vuka Mitrovića, Anita Mitrović Milić i presjednik Sektora hotela u Crnogorskom turističkom udruženju Zlatibor Milić.

sdsfs

Svečanoj dodjeli nagrade, koju je u ime crnogorskog tima primila direktorica HEC Miločer Anita Mitrović Milić, prisustvovao je ambasador Crne Gore i šef Misije Crne Gore u Briselu Ivan Leković i generalna sekretarka Misije Crne Gore u Briselu Ivana Šućur.

Projektom, predstavljenim u Evropskom Komitetu (EU Committee of the Regions),prikazano da je veliku korist u razvoju lokalne zajednice donosi obrazovanje za praktična znaja i vještine, da stručne obuke i ulaganje u vještine, njihova dobra realizacija i  kvalitetno partnerstvo, dobro sprovodjenje kroz praksu,  predstavljaju lokalne vrijednosti koje doprinose njihovom ekonomskiom rastu.

druga

Za Crnu Goru je ova nagrada od velikog i dugoročnog značaja, prije svega zato što predstavlja svojevrsno priznanje kojim jedna renomirana evropska institucija prepoznaje napore i postignuća u oblasti korišćenja i unapređenja ljudskih resursa kao i partnerstva na lokalnom i nacionalnom nivou.

Crna Gora je pokazala  sve vrijednosti da dobije nagradu kroz saradnju i privatno javno  partnerstvo koje egzistira 16 godina između Zavoda za zapošljavanje i Hotelskog Edukativnog Centra – Gastronom klub Vuka Mitrovica, a koje su podržali i priključili se Opština Budva I Crnogorsko turističko udruženje.

Rezultati partnerstva vidljivi su i na nacionalnom nivou – iskustvo i praksa na ovom projektu poslužili su kao temelj razvijanja i donošenja niza zakonskih rješenja u oblasti nacionalnih kvalifikacija i stručnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih.

Turistička privreda proizvode nudi u uslovima jake konkurencije na globalnom tržištu, a svoju uslugu daje na lokalnom nivou. Unaprediti znanja i vještine kroz lokalna partnerstva su integracije koje EU prepoznaje kao formulu za ojačavanje biznisa (Misli globalno, integriši se lokalno).

Prva

Hotelsko edukativni centar – Gastronom klub Vuka Mitrovića, kao nosilac projekta, bavi se obrazovanjem  odraslih u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva. Prekvalifikacije i dokvalifikacije za zanimanja: kuvar, konobar, recepcioner, sobarica, poslastičar, pekar, wellness saradnik  dovode do brzog sticanja praktičnih znanja i vještina koje omogućavaju da se svi polaznici zaposle nakon obuka. Ovakve obuke se realizuju prema potrebama tržista rada, a za potrebe turističke privrede i umanjuju jaz između ponude i tražnje kadrova.

Evropska unija je u projektu prepoznala vrijednosti koje čuvaju i osnažuju ljudski potencijal, što je od izuzetnog značaja za Crnu Goru i za sve partnere u ovom projektu.

Ova konferencija okupila je preduzetničke zajednice, ostale predstavnike smart teritorija i kreatore politika iz niza zemalja, da bi raspravljali o tome kako se smart teritorije mogu graditi na temelju ljudskog kapitala i inovacije i kako se formiraju partnerstva koja dovode do boljih radnih mjesta i jače ekonomije. Iskustvo i kreiranje preduzetničke zajednice prikazali su ne samo dobitnici nagrada za 2015. godinu, Crna Gora, Gruzija i Kazahstan, već su i preduzetničke zajednice iz Alžira, Belorusije, Izraela, Jordana, Moldavije i Srbije, odabrane u 2014. godini, prikazale svoj put, težnje i postignuća.

1

Konferenciji je prisustvovalo oko 100 učesnika, od kojih su većina iz zemalja partnera ETF-a: lokalni, regionalni i nacionalni eksperti i zvaničnici, poslodavci, eksperti VET agencija i predstavnici socijalnih partnera i različitih sektora. Učestvovali su i predstavnici Evropske Komisije i regija EU, kao i međunarodnih organizacija.

Ovu konferenciju organizovala je Evropka agencija za obuku (ETF), u okviru svoje Inicijative o preduzetničkim zajednicama koju je pokrenula još 2011. godine, kao dio napora da na najbolji mogući način podrži saradničke pristupe upravljanju sektorom ljudskog kapitala u čitavom nizu zemalja. Evropska agencija za obuku (ETF) pomaže zemljama u tranziciji i zemljama u razvoju da iskoriste potencijal svog ljudskog kapitala kroz reformu sistema obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada. Domaćin konferencije bio je Komitet regija Evrope čiji je projekat Evropske preduzetničke regije i inspirisao ovu inicijativu.