Drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

12/06/2020

Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je danas 12. juna 2020. godine drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje.

Rok za predaju prijedloga projekata je 31.07.2020. godine u 15 sati.

Bespovratna sredstva od 3.000 do 7.500 eura, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biće dodijeljena za minimum 400 korisnika grantova za samozapošljavanje (minimum 140 novih biznisa po Pozivu).

Program grantova za samozapošljavanje i pokretanje biznisa je direktni grant, vrijedan 3,5 miliona eura, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.

Projekat “Podrška samozapošljavanju” predstavlja dio 18 miliona vrijednog Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU, a koji Zavod sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom finansija.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje sadrži sve detaljne informacije o:

  • visini finansijskih sredstava koja dodjeljuje Zavod;
  • dužini trajanja poziva;
  • pravilima i uslovima za dostavljanje prijedloga projekata;
  • načinu prijavljivanja i procedurama koje je potrebno slijediti;
  • dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za učešće u programu;
  • pravima i obavezama korisnika;
  • rokovima za podnošenje zahtjeva.

POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje i SMJERNICE za podnosioce prijedloga projekata možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak A) – Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

BIZNIS PLAN za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak B) – Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

IZJAVA podnosioca prijedloga projekta/obaveza  (Dodatak C) – Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

IZJAVA podnosioca prijedloga projekta/obaveza  (Dodatak D)- Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

SAGLASNOST podnosioca prijedloga projekta za pristup podacima iz kreditnog registra (Dodatak E) – Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

KONTROLNA LISTA podnosioca prijedloga projekta (Dodatak F) – Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

PRIRUČNIK za preduzetnike (Dodatak G) možete preuzeti ovdje.

UGOVOR o dodjeli bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak H) možete preuzeti ovdje.

OPERATIVNI PRIRUČNIK za korisnike bespovratnih sredstava za sprovođenje projekata samozapošljavanja možete preuzeti ovdje.

IZVJEŠTAJ o napretku/završni izvještaj (Narativni izvještaj o napretku – Dodatak 1) možete preuzeti ovdje.

IZVJEŠTAJ o napretku/završni izvještaj (Finansijski izvještaj – Dodatak 2) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za izmjenu troška (Dodatak 3) možete preuzeti ovdje.

UPUTSTVO ZA KORISNIKE – INFORMISANJE I VIDLJIVOST – u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak 4) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV ZA ISPLATU ( Dodatak 5) možete preuzeti ovdje.

OBAVJEŠTENJE o izmjeni manjeg značaja (Dodatak 6) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za izmjenu ugovora (Dodatak 7) možete preuzeti ovdje.

IZMJENA TROŠKA uz prijedlog za izmjenu ugovora (Dodatak 8) možete preuzeti ovdje.

OBRASCE za postupak javnih nabavki možete preuzeti ovdje:
Obrazac 1- Zahtjev za dostavljanje ponuda
Obrazac 2- Izvještaj o odabiru
Obrazac 3 – Obavještenje neuspješnom ponuđaču

Sve detaljne informacije za zainteresovane podnosioce prijedloga projekata dostupne su u područnim jedinicama i biroima rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i na internet stranici  www.zzzcg.me