Nikšić: Održana selekcija nezaposlenih za sezonski rad

23/03/2016

U Birou rada Nikšić, u susret predstojećoj turističkoj sezoni , obavljaju se sve  aktivnosti u cilju kvalitetnog posredovanja u sezonskom zapošljavanju. Naš koncept posredovanja  podrazumijeva  kvalitetan  odabir radne snage , kroz adekvatnu selekciju kandidata.

U tom cilju, 22.03.2016 godine, u saradnji sa predstavnicima hotela:  »Olive« »Petrovac«. »Igalo«- Igalo i »Crnogorska kuća«- Podgorica  održana je  selekcija kandidata  za poslove turističko ugostiteljskog karaktera. Na poziv za selekciju odazvao se  veći broj zainteresovanih kandidata  sa evidencije nikšićkog biroa rada .