Odluke o dodjeli granta od dva miliona eura licima sa invaliditetom

16/12/2015

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje 15. decembra donio je odluku o raspodjeli granta od dva miliona eura za podršku 53 projekta profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Bespovratna sredstva dobili su svi učesnici javnog poziva, koji je trajao od 3. do 23. novembra. Po riječima načelnice Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Slavice Radusinović nema prigovora na odluku komisije, svi su zadovoljni što su potvrdili pisanom saglasnošću. Odmah će dobiti prvu tranšu od milion eura. Uz postignuto partnerstvo privatnog, javnog i civilnog sektora, kroz programe će se realizovati aktivnosti za 311 lica sa invaliditetom, a njih 204 ili 65 odsto će se zaposliti na period od tri do 12 mjeseci, čime se u potpunosti ostvaruju ciljevi poziva.

Komisija za ocjenu predloga projekata je konstatovala, da su na poziv podnijeta 53 projektna predloga, kojima se zahtjeva dodjela bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 2.337.647,19 eura. Nakon razmatranja i vrednovanja prijava, Komisija je predložila dodjelu bespovratnih sredstava, za realizaciju 39 projekata, u ukupnom iznosu od 1.770.772,99 eura. Ostali predlozi podrazumijevaju sprovođenje projektnih aktivnosti za 84 lica sa invaliditetom,u cilju povećanja njihove zapošljivosti, kojima se djelimično ostvaruju ciljevi poziva. Komisija je predložila da se, u okviru preostalih sredstava u iznosu od 229.227 eura, finansijski podrže i ovi projekti, dodjelom 40 odsto zahtijevanog granta. Na ovaj način, kako je ocijenjeno, ostvaruje se visok stepen iskorišćenosti raspoloživih sredstava za realizaciju javnog poziva.

Na sjednici Upravog odbora, kojom je predsjedavala Ranka Pavićević, odobrena je dodjela bespovratnih 23.198 eura za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje devet lica sa invaliditetom.

Direktorica Vukica Jelić naglasila je da je Zavod za zapošljavanje prva služba iz državnog sektora koja je donijela Internu Knjigu procedura, o čemu je informisan Upravni odbor.

Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i Pravilnik o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrola definisali su obavezu Zavoda za zapošljavanje da uspostavi sistem finansijskog upravljanja i kontrole.Ovaj sistem omogućava da Zavod ostvaruje svoje funkcije na ekonomičan, efektivan i efikasan način. Takođe,doprinosi i usaglašavanju vrijednosti usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima, s jedne strane, i novca poreskih obveznika kojim se te funkcije finansiraju, s druge strane. Uspostavljanjem sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru preuzima se odgovornost za uspostavljanje kontrolnih mehanizama za praćenje efektivnog rada Zavoda, efikasnog upravljanja raspoloživim sredstvima, upravljanja rizicima i sprečavanja gubitaka, rasipanja i zloupotrebe imovine putem otuđenja, prevare i korupcije.

U Knjizi je objedinjeno 68 usvojenih procedura, s tendencijom širenja na područne jedinice.Ona je osnova za usvajanje standarda ISO 9001 i 9002.

Knjigu procedura pripremila je ekipa Zavoda za zapošljavanje na čelu sa FMS menadžerom Davidom Perčobićem, pomoćnikom direktorice Zavoda.

Upravni odbor donio je odluku o usmjeravanju 50.000 eura za samozapošljavanje. Tim novcem biće finansirano otvaranje deset novih radnih mjesta u opštinama na sjeveru države.

Za izvođača programa “Pružanje specijalističke obuke i edukacije iz oblasti poslovnih vještina korisnicima kredita Zavoda za zapošljavanje Crne Gore” izabran je DOO “NewConsulting”.