Održana konferencija za štampu povodom dodjele bespovratnih sredstava u iznosu od dva miliona eura licima sa invaliditetom

05/11/2015

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje odobrio je dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Za finansiranje grant šema opredijeljena su dva miliona eura.

Zavod poziva poslodavce da, koristeći povoljnosti, daju šansu osobama sa invaliditetom i zaposle ih u svojim kolektivima. Poziv za podnošenje predloga projekata objavljen je u utorak, 3. novembra i otvoren je 20 dana. Do 23. novembra pravna i fizička lica Zavodu mogu podnositi projektne ideje za otvaranje novih radnih mjesta, odnosno stvaranje uslova za zapošljavanje lica sa invaliditetom, za profesionalnu rehabilitaciju i sprovodjenje aktivne politike zapošljavanja ovih lica.

Clanak

Ovim pozivom podstice se socijalna inkluzija lica sa invaliditetom, uspostavljaju se ravnopravni uslovi na tržištu rada i pružaju jednake mogućnosti. Na ovaj način uspostavlja se partnerstvo izmedju poslodavaca, prije svega iz realnog sektora i izvodjača programa profesionalne rehabilitacije, organizatora obrazovanja odraslih u cilju većeg zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Očekuje se da će najmanje 300 lica sa invaliditetom biti uključeno u neki od projekata po javnom pozivu. Realno je da se makar polovina njih i zaposli. Projekti ce se sprovoditi u svim opštinama. Minimalni iznos granta je 3.000, a maksimalni 50.000 eura.

U okviru ovog poziva moze se finansirati: prilagodjavanje radnog mjesta i uslova rada, otklanjanje barijera pristupu radnom mjestu, aktivnosti profesionalne rehabilitacije, obrazovanje i osposobljavanje odraslih i osposobljavanje za rad kod poslodavca.