Otvorena kancelarija Biroa rada Gusinje

01/12/2015

U četvrtak, 19. novembra, u skoro formiranoj Opštini Gusinje otvorena je kancelarija Biroa rada, koja će funkcionisati u sastavu područne jedinice Zavoda za zapošljavanje u Beranama. Uz Centar za socijalni rad to su prve kancelarije državnih institucija u najmlađoj crnogorskoj opštini.

Biro rada Gusinje omogućiće nezaposlenim i poslodavcima da lakše i brze dođu do usluga i servisa koje im nudi Zavod za zapošljavanje.

Sada je u toku realizacija programa: osposobljavanje za rad kod poslodavca, javni radovi, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, aktiviranje korisnika MOP- a i osposobljavanje za samostalan rad.

U ove programe, iz Gusinja, uključene su samo dvije nevladine organizacije, koje su angažovale šest nezaposlenih. Veći broj Gusinjana uključen je kod poslodavaca u Plavu.

Biro rada gusinje