Program podrške razvoju preduzetništva

10/12/2015

Dana 09.12.2015.godine u Područnoj jedinici Nikšić – Birou rada Niksić održan je seminar budućim aplikantima za dobijanje kredita kod Investiciono-razvojnog fonda CG.

Seminaru je prisustvovalo 14 lica sa evidencije Biroa rada Niksic. Seminar se sastojao iz dva dijela. U prvom dijelu seminara prezentovani su uslovi za dobijanje kredita, a u drugom dijelu pružena su znanja iz oblasti preduzetništva, računovodstva, pravne regulative, uslova i načina registracije za obavljanje djelatnosti.

Na sva pitanja učesnika seminara pruženi su adekvatni odgovori.