Spisak lica za Program stručnog osposobljavanja – drugi krug

09/12/2015

S obzirom na veliki broj lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja su pokazala interesovanje za Program stručnog osposobljavanja, a u prvom krugu nijesu dobila poslodavca, i značajan broja slobodnih mjesta kod prijavljenih poslodavaca za ovaj Program za 2015/2016. godinu, organizovan je bio i drugi krug za prijavu.

Nakon drugog kruga još 92 visokoškolca su dobila priliku da se stručno usavršavaju kod poslodavaca.

Izabrani korisnici će 15. januara 2016. godine otpočeti sa programom stručnog osposobljavanja kod izabranog poslodavca nakon čega će se osposobiti za samostalno obavljanje posla u svojoj oblasti i ostvariti pravo na polaganje stručnog ispita.

Rezultate drugog kruga Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2015/2016. možete preuzeti ovdje.