Započet prekogranični projekat Crna Gora – Kosovo

15/02/2016

Prekogranični projekat MNE-KOS “Zajednička akcija za održivo zapošljavanje” (Joint Action for Sustainable Employment)

U Podgorici je 01. decembra 2015.g. između Delegacije Evropske Unije i Zavoda za zapošljavanje potpisan sporazum o projektu iz Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo pod nazivom Zajednička akcija za održivo zapošljavanje. Vodeći partneri na projektu su Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Agencija za promociju zapošljavanja Kosova, a partneri iz redova civilnog sektora su NVO “Natura” iz Kolašina i NVO “Jeta” iz Peći. Početak sprovođenja projekta planiran je za 15. februar 2016. godine.

logo-cb

Ciljevi ovog projekta su višestruki i tiču se jačanja saradnje, razmjene iskustva i unapređenja efikasnosti i kvaliteta usluga zapošljavanja sa ciljem boljeg zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u prekograničnoj regiji. Projekat je usmjeren na saradnju između službi za zapošljavanje, radi uspostavljanja boljih mehanizama za razmjenu podataka, njihovo bolje korišćenje i poređenje. Ovo je prepoznato kao način da se unaprijedi efikasnost i kvalitet usluga koje se pružaju klijentima – poslodavcima i nezaposlenima, dok se umrežavanje i pojačana saradnja među institucijama tržišta rada percipiraju kao metod podsticanja socijalne kohezije u prekograničnoj regiji.

Projekat će se sprovoditi istovremeno na crnogorskoj i kosovskoj strani, odnosno na području opština Berane, Rožaje, Plav i Andrijevica, sa crnogorske strane, i opština Peć, Dečani i Istok, sa kosovske strane. Njegovo predviđeno trajanje je 18 mjeseci, a ukupna sredstva, zajedno sa sredstvima sopstvenog učešća, iznose 312.298,97 €, odnosno 147,281.22 € na crnogorskom dijelu projekta.

svi

Pored unapređenja kvaliteta usluga službi za zapošljavanje i stvaranja uslova za razvoj ljudskih resursa u ovoj regiji, projekat će imati i jednu praktičnu komponentu: osposobiće nezaposlena lica u ruralnim oblastima za prikupljanje, uzgoj, obradu i tržišni plasman ljekovitog bilja i šumskih plodova, uz obezbijeđeni praktični rad na zemljištu. Planirano je da obuku prođe najmanje 60 nezaposlenih lica – 30 na crnogorskoj i 30 na kosovskoj strani. Očekuje se da će se ovim putem obezbijediti bolji metod kontrolisanja eksploatacije ljekovitog bilja i šumskih plodova, kroz zajedničko donošenje odluka od strane prekograničnih opština. Posebnu vrijednost predstavlja podizanje svijesti i znanja stanovnika prekogranične regije u vezi sa pravilnim prikupljanjem i skladištenjem ljekovitog bilja i šumskih plodova. Ovdje će eksperti posebnu pažnju posvetiti određenim vrstama ljekovitog bilja koje je u svom prirodnom staništu najugroženije, a tražnja za njim prilično visoka, da bi doprinijeti zaštiti tih vrsta.

irena

Među aktivnostima koje se planiraju u okviru projekta su: studijske posjete na Kosovu i u Crnoj Gori, konferencija za prezentaciju i razmjenu iskustava, izrada preporuka. Na ove aktivnosti nadovezaće se radionice za poboljšanje usluga klijentima – poslodavcima i nezaposlenima, uz očekivanje da će njihov rezultat biti pregled usluga klijentima, pregled saradnje sa relevantnim lokalnim akterima, i razvoj preporuka za unapređenje usluga. Predviđeno je da se u okviru projekta analiziraju potrebe poslodavaca u prekograničnoj oblasti i napravi jedna komparativna analiza sa preporukama za dalje djelovanje, kao i održavanje dva prekogranična sajma za zapošljavanje (po jedan na području Crne Gore, odnosno Kosova) na kome će se naći ponude i prezentacije pravnih lica koji posluju u pomenutoj prekograničnoj regiji.

Dalje, u okviru projekta pilotiraće se osposobljavanje za prikupljanje, proizvodnju, obradu i tržišni plasman ljekovitog bilja i šumskih plodova, kroz koje će proći 60 nezaposlenih lica. Očekuje se da će na kraju 20 lica (10 na crnogorskoj i 10 na kosovskoj strani) biti spremna da započnu sopstveni biznis i da će postati samozaposleni. Kandidati na Kosovu će nakon osposobljavanja dobiti bespovratna sredstva za samozapošljavanje u oblasti prikupljanja, uzgoja i obrade ljekovitog bilja i šumskih plodova, dok će učesnici sa crnogorske strane biti kvalifikovani, osnaženi i spremni da se prijave za dobijanje bespovratnih sredstava odnosno biće spremni za započinjanje sopstvenog biznisa, bilo iz sopstvenih sredstava ili sredstava Vlade/donatora.

Kao posebne ciljeve ovog projekta treba naglasiti: uklanjanje barijera i stvaranje uslova za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa u prekograničnoj oblasti; povećanje fleksibilnosti radne snage i obezbjeđenju većeg kvaliteta života u prekograničnoj oblasti; i jačanje saradnje među različitim akterima na tržištu rada radi njihovog kvalitetnijeg uključivanja u razvoj lokalnih strategija za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa. Projekat će pružiti podršku borbi protiv prepreka u oblasti zapošljavanja u prekograničnoj regiji, tako što će se kroz razmjenu iskustava i prakse među službama za zapošljavanje iskristalisati oblasti sa potencijalom za zajedničku izradu metodologije i mjera. Putem razmjene informacija i primjera dobre prakse o uslugama i podršci koji se pružaju klijentima, kao i kroz konsultacije sa poslodavcima, kreiraće se partnerske inicijative za povećanje fleksibilnosti radne snage. Projektne aktivnosti će biti pretežno orijentisane u pravcu jačanja saradnje među akterima na tržištu rada, pri čemu se naglašava uloga službi za zapošljavanje, kao i uloga ostalih privatnih i državnih institucija, lokalne zajednice, obrazovnih institucija, nevladinih organizacija i ostalih aktera. Posebno vrijedi pomenuti da će civilni sektor imati važnu ulogu u pripremi i sprovođenju anketa o potrebama poslodavaca u okviru ovog projekta.

Očekuje se da će saradnja među partnerskim službama za zapošljavanje i nevladinim organizacijama u prekograničnoj regiji rezultirati nizom naučenih lekcija, razmjenom prakse i ekspertize, i uvođenjem novostečenih znanja u glavne tokove. Partnerstvo na ovom projektu takođe će poslužiti kao osnova i uzor za nastavak partnerstva na sličnim projektima među relevantnim institucijama.