Predstavljeni rezultati prvog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava

07/02/2020

Održan drugi sastanak Upravnog odbora – Projekat “Program grantova za samozapošljavanje” na kom su predstavljeni rezultati prvog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava koji je pokrenut prethodne godine, kao im dalja dinamika pokretanja poziva.

Screenshot_20200207_111920

Sastanku su prisustvovali Svetlana Krgović , predsjedavajuća (Zavod za zapošljavanje), Ljiljana Simović, kopredsjedavajuća (Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Direktorat za programiranje i implementaciju EU fondova), Miguel Magro Gomez (Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori), Edina Dešić (Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Direktorat za tržište rada i zapošljavanje), Marko Dragaš (Kancelarija za evropske integracije), Granica Simićević (Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Direktorat za programiranje i implementaciju EU fondova), Dragomir Marković (Direktorat za finansiranje i kontrolu EU sredstava) i Anja Zagorac (Tenički asistent u ulozi posmatrača)

Svetlana Krgović je predstavila rezultate sa detaljnom analizom (distribucija projekata po opštinama, polu, djelatnostima, ciljnim grupama) prvog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje.

Takođe, članovi Upravnog odbora su raspravaljali o izazovima koji su se javili tokom sprovođenja prvog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje i mogućnostima za unapređenje drugog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, koji će biti objavljen tokom 2020. godine.  Ukupna vrijednost programa je 3,5 miliona i biće realizovana kroz tri godišnja poziva u vrijednosti od oko 1,1 milion.