Delegacija BiH u studijskoj posjeti ZZZCG

05/10/2017

Ambasador BiH u Crnoj Gori Đorđe Latinović posjetio je danas, 5. oktobra, Zavod za zapošljavanje. U razgovoru sa direktorom Zavoda Suljom Mustafićem istaknut je značaj  usaglašavanja procesa na tržištu rada dvije države.

Povod boravka ambasadora  u Zavodu je početak dvodnevne studijske posjete brojne delegacije iz BiH, sastavljene od predstavnika svih zavoda i službi zapošljavanja u BiH. Gosti su crnogorski zavod izabrali kao primjer dobre prakse, čija iskustva žele da sagledaju  u okviru implementacije Projekta zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajcarske.

Ambasador  je iskazao velika očekivanja od ove posjete. Crnogorci mogu, kako je kazao, da prenesu brojna iskustva, daju praktične savjete i saopšte izazove na putu evropskih integracija.

-Crna Gora po svim kriterijumima, domaćih i stranih posmatrača, prednjači u odnosu na ostale zemlje Balkana, kako u pregovaračkom, tako i u realnom procesu ostvarivanja rezultata pregovaranja, ne samo na polju tržišta rada – kazao je Latinović.

Podsjećajući da su kod nas  otvorena poglavlja 2, 18. i 19, koja se tiču kretanja radnika, socijalne politike, zapošljavanja i statistike, ambasador je te teme ocijenio značajnim za pripremu BiH za status zemlje kandidata, kojem se nadaju naredne godine.

Kabinet za sajt

Gosti su iskazali potrebu i da se formalizuju relacije u zapošljavanju u dvije države, pošto sezonske poslove  u Crnoj Gori  obavljaju brojni radnici iz BiH.

Delegaciju iz BiH posebno zanima naša metodologija rada sa nezaposlenim, poslodavcima, zapošljavanje stranaca, evropske integracije…

Pomoćnici direktora ZZZCG Sanja Rabrenović i Goran Bubanja održali su prezentacije o organizacionoj šemi Zavoda, stanju i kretanjima na tržištu rada, aktivnim mjerama zapošljavanja.

Domaćini su odgovarali na brojna pitanja vezana za zapošljavanje mladih, kroz podsticajne kredite,  za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, izradu projekata EU, saradnja sa privatnim agencijama za zapošljavanje…

Delegacija iz BiH  boraviće u biroima rada u Baru i Podgorici.