Delegacija Kosova posjetila biroe rada u Beranama i Bijelom Polju

13/12/2016

Prekogranični IPA projekat Crna Gora – Kosovo “Zajednička akcija za održivo zapošljavanje” realizuje se utvrđenom dinamikom.

Zavod za zapošljavanje uspješno je implementirao dio aktivnosti pod nazivom “Studijska posjeta zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje Kosova i predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja na Kosovu područnim jedinicama Berane i Bijelo Polje”.

Delegacija sa Kosova boravila je u dvodnevnoj posjeti biroima rada u Beranama i Bijelom Polju.

sajt-2

Gosti sa Kosova upoznati su sa metodologijom rada područnih jedinica ZZZ u ovim crnogorskim gradovima. Na radionici su razmotrili eventualne mogućnosti poboljšanja obavljanja svojih poslova, naročito po pitanju rada i saradnje sa poslodavcima.

Partneri na projektu su došli do zajedničkih zaključaka i radiće na preporukama za obostrano poboljšanje poslovanja službi za zapošljavanje sa obje strane granice.

Projekat je finansiran sredstvima evropskih fonova.