Delegacija Svjetske banke u radnoj posjeti Zavodu za zapošljavanje

05/09/2017

Delegacija Svjetske banke, koju predvodi  Trang Nguyen, boravila je danas u radnoj posjeti Zavodu za zapošljavanje.

Svjetska banka radi na pripremi podrške budžetu, odnosno njegovoj fiskalnoj i ekonomskoj stabilnosti, te reformi socijalnih davanja, sa posebnim naglaskom na nadoknade za majke. Namjera misije Svjetske banke je da se upoznaju sa razvojem događaja nakon primjene Zakona o izvršavanju Odluke Ustavnog suda o ukidanju doživotnih naknada majkama sa troje i više djece.

Direktor ZZZ Suljo Mustafić izrazio je zahvalnost predstavnicima Svjetske banke za uložene napore u podršci pripreme seta reformskih zakona.

-Zadatak svih institucija je da aranžmani Svjetske banke teku, da se nastave na najbolji način u interesu države Crne Gore. Kao jedan od nosilaca aktivnosti u reformama, Zavod će nastojati da rješava, odnosno sanira probleme u mjeri mogućeg. Pratićemo politiku resornog ministarstva i države – kazao je Mustafić.

Nadoknadu za majke ostvarilo je oko 14.000 žena sa evidencije nezaposlenih. Na tu evidenciju vratilo se nešto više od  4.000, od kojih 603 mogu da nastave korišćenje prava po osnovu nezaposlenosti, koje je obustavljeno pravom na doživotnu nadoknadu.

Inače, u Crnoj Gori trenutno je 48.950 nezaposlenih, među kojima su 27.859 žene ili 56,91 odsto. Poređenja radi, krajem jula 2015. godine, kada je donešen zakon o majkama na evidenciji Zavoda nalazilo se 31.300 nezaposlenih, a žene su učestvovale sa 47,6 odsto.

Menadžment Zavoda i gosti iz Svjetske banke pozitivnim su ocijenili nova zakonska rješenja po kojima nije potreban status nezaposlenosti da bi se ostvarilo pravo na zdravstvenu zaštitu i socijalno davanje.