Direktor Zavoda u radnoj posjeti Birou rada Rožaje

05/10/2016

Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Željko Savović, Goran Kuševija – direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu i Aleksandar Rakočević, član zajedničke Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore posjetili su u utorak 4. oktobra 2016.g. Biro rada Rožaje.

Povod za posjetu je bilo obećanje koje je direktor Savović dao majkama s troje i više djece iz Rožaja koje nisu ostvarile pravo na doživotnu naknadu po osnovu nezaposlenosti, da će razgovarati sa njihovim predstavnicama, nakon što je proširena lista dokaza. Razgovoru su prisustvovali i Branka Šćekić, načelnica Područne jedinice Berane; Hamid Kujović , šef Biroa rada Rožaje i Kadrija Agović, direktor Centra za socijalni rad Rožaje sa saradnicima.

Majke iz Rožaja su blagovremeno obaviještene o ovom sastanku, isticanjem obavještenja na oglasnoj tabli u Birou rada i putem Radija Rožaje.

Prema podacima iz Biroa rada Rožaje, zahtjev za naknadu je podnijelo ukupno 1.456 majki. Pravo na naknadu je do sada ostvarilo 1.007, a žalbu je uložilo 168 majki.

Zahvaljujući proširenoj listi dokaza, pravo na doživotnu nadoknadu su ostvarile 34 majke, dok je za njih 22 dokumentacija na dodatnoj provjeri: u 12 slučajeva se očekuje potvrda Centra za socijalni rad da su u spornom periodu ostvarivale socijalu, a za 10 majki je tražena provjera vjerodostojnosti čekova od Centralne banke. Jedna majka će pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti ostvariti do kraja ove nedjelje, a druga čeka potvrdu od Centralne banke Srbije (za period osiguranja iz Savezne Republike Jugoslavije) i naknadu će ostvariti nakon podnošenja dokaza.

Za 26 žena je utvrđeno da su se na evidenciju nezaposlenih prijavljivale 14 godina i šest mjeseci, što znači da će pravo na naknadu steći za šest mjeseci. Majkama koje su dobile pravo na naknadu po žalbi, sredstva će biti isplaćena od dana kada su predale zahtjev.

Predstavnicama majki je na početku sastanka, koji je trajao od 12 do 18:30 h, predloženo da obave razgovor u ime svih nezadovoljnih majki i obavijeste ih o ishodu, što su one odbile. Nakon obraćanja majkama i iznošenja činjenica vezano za mogućnost ostvarivanja prava na naknadu na osnovu proširene liste dokaza, određeni broj majki je napustio skup. Pojedinačni razgovori su obavljeni sa 19 majki, kojima je pružena prilika da provjere svoj status.

Direktor Željko Savović je izričito demantovao optužbe majki koje tvrde da nisu dobile naknadu jer zaposleni iz Biroa rada Rožaje i dalje čine opstrukcije te da, i pored obećanja da će priznavati dodatnu dokumentaciju, to nije realizovano. Direktor je naglasio da opstrukcije nema te da zaposleni u Zavodu rade naporno i savjesno, kako bi se svakoj majci kojoj pripada pravo na naknadu, omogućilo da to pravo i koristi.

Iako su majke tvrdile da je iz Biroa rada Rožaje nestala dokumentacija na osnovu koje se može utvrditi da su se javljale na evidenciju nezaposlenih 15 godina, Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju za arhivsku djelatnost je, nakon obavljene kontrole, konstatovala da to nije tačno i da Biro rada Rožaje čuva dokumentaciju u skladu sa zakonom.

Nadležni iz Biroa rada Rožaje su više puta saopštili da posjeduju potrebne podatke te da mnoge majke nisu ostvarile pravo na naknadu iz razloga što se nisu javljale na evidenciju nezaposlenih.

***

Povodom medijskih najava određenog broja još uvijek nezadovoljnih majki iz Rožaja da će ponovo protestvovati ispred Vlade ukoliko do kraja nedjelje ne dobiju pozitivna rješenja, direktor je najavio da će za svaku majku koja bude i dalje protestvovala javno objaviti podatke koje posjeduje Zavod, a kojima se dokazuje da li ispunjava uslove propisane zakonom za ostvarivanja prava na naknadu za majke s troje i više djece.