Direktor ZZZ Suljo Mustafić na kongresu WAPES–a u Švedskoj

11/06/2019

Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić učestvovaće na Evropskom sastanku Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje, koji se održava u Stokholmu, Švedska.

Godišnji sastanak članova WAPES-a biće prilika za članove Evropskog regiona da prezentuju novine u njihovim javnim službama za zapošljavanje. Takođe, to će biti prilika da se čuju iskustva o metodi interne samoprocjene, koju bi trebalo razvijati i usavršavati.

U nastavku ovog događaja biće razmatran Akcioni plan WAPES-a za drugu polovinu godine, kao i aktivnosti planirane za 2020.

Inače, Zavod za zapošljavanje Crne Gore je član Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje od 2006. Ova prestižna Asocijacija, jedina na svijetu ove vrste, broji oko 100 članova javnih službi za zapošljavanje iz cijelog svijeta koje djeluju u pet regiona. U cilju razmjene iskustava i znanja, kao i povezivanja članova, WAPES održava redovne godišnje regionalne sastanke, regionalne i međuregionalne konferencije i radionice u skladu sa svojom Strategijom, godišnjim programima rada i potrebama članova iskazanih na osnovu kretanja na tržištima rada u pet regiona Asocijacije.