Direktor ZZZ Suljo Mustafić na Svjetskom kongresu WAPES-a, u Maroku

20/04/2018

Službe za zapošljavanje moraju se usklađivati sa inovativnim trendovima i pratiti potrebe tržista rada, neophodno je poboljšati bazu podataka i olakšati administrativne procedure. To je generalna poruka sa konferencije „Javne službe za zapošljavanje u kontekstu održivog razvoja i digitalnog doba“, koja je održana na 11. kongresu Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje (WAPES), u Marakešu, Maroku.

Među predstavnicima 52 države svijeta, u radu Generalne skupštine i kongresa WAPES-a, učestvovali su direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić i načelnica Službe za finsnijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke Svetlana Krgović.

Sa svjetskog skupa poručeno je da digitalizacija stvara nove poslove, a time i nova radna mjesta zbog čega je neophodno da javne službe sve više razvijaju ponudu usluga. Neki od savjeta su i da se popravi konekcija između privatnog i državnog sektora, poveća socijalna zaštita, poboljša situacija u oblasti samozapošljavanja, kroz smanjenje rizika i povećanje šansi. Na konferenciji je javnim službama sugerisano i da ojačaju usluge za ne standardno zapošljavanje, da detaljno analiziraju tržište, te da inoviraju modele treninga i obrazovanja, otvorene radionice, kao i platforme za e-učenje.

Predstavnici Zavoda kroz više radionica, razmjenjili su iskustva i razgovarali o uticaju digitalne tehnologije na zapošljavanje, e-učenju i povećanju zapošljivosti kao i preduzetništvu u cilju otvaranja novih radnih mjesta u digitalnom dobu, digitalnoj tehnologiji u pružanju usluga javnih službi za zapošljavanje, te o digitalnoj pismenosti.

Direktori nacionalnih javnih službi WAPES-a, na Generalnoj skupštini, izabrali su novu upravljačku strukturu: Upravni odbor na čelu sa Noureddinom Benkhalilom iz Maroka, blagajnika i internog revizora.

Zavod za zapošljavanje Grne Gore, već 12 godina, član je WAPES-a. Prestižna asocijacija, jedina na svijetu te vrste, broji oko 100 članova javnih službi za zapošljavanje iz cijelog svijeta, koje djeluju u pet regiona. WAPES ove godine obilježava 30 – ogodišnjicu postojanja, a partneri su mu: Međunarodna organizacija rada, Međunarodna organizacija za migracije, Evropska unija, Evropska fondacija za obuku, OECD i druge organizacije iz svijeta rada, na evropskom i svjetskom nivou.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao institucija koja se kontinuirano razvija i prilagođava savremenim tokovima života i rada, nastoji da kroz primjenu modernih tehnologija i procesa, pruža kvalitetne usluge na tržištu rada. Razmjena iskustava s kolegama iz svijeta zapošljavanja i rada od suštinskog je značaja za ispunjenje misije Zavoda.