Direktor ZZZ Suljo Mustafić: Opada nezaposlenost mladih ljudi

04/05/2018

Otvaranje novih radnih mjesta i povećanje broja zaposlenih prioritet je i strateški cilj i Vlade i Zavoda za zapošljavanje – poručio je direktor Zavoda za zapošljavanje, Suljo Mustafić, sa prvog Nacionalnog foruma, koji je danas (4. maja) organizovala Asocijacija za demokratski prosperitet (ADP) Zid.

– I ovom prilikom ponavljam – Zavod, po definiciji, ne zapošljava, već posreduje pri zapošljavanju i brojne naše aktivnosti usmjerene su toj oblasti. U ovoj godini, planiramo brojne aktivnosti od kojih očekujemo stvaranje pretpostavki za veću aktivaciju i brojnije zapošljavanje domaće radne snage. Ne može se, međutim, očekivati da Zavod, kao državna institucija, sama smanjuje nezaposlenost, kada to zavisi od ukupnog ekonomskog ambijenta, zainteresovanosti za pokretanje biznisa i priliva stranih investicija. Ono sto jeste činjenica, od decembra prošle godine, vidljiv je trend postepenog pada nezaposlenosti – kazao je Mustafić.

Saglasno programu rada, za 2018.tu, Zavod će realizovati mjere aktivne politike zapošljavanja za 4.000 lica iz evidencije, prioritetno: mladih, dugoročno nezaposlenih, žena i korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice.

Opada nezaposlenost-s

-Od brojnih prepoznatljivih programa izdvojio bih osposobljavanje za samostalan rad, za rad kod poslodavca i obuke. Možemo se pohvaliti i programom namijenjenim mladim visokoškolcima »Stop sivoj ekonomiji«. Realizovan je dvije minule sezone, a ima interesovanja da se sprovede i ove godine. Benefiti od njega su višestruki. Osim što mladi sa diplomom fakulteta stiču iskustva i usvajaju praktična znanja oni doprinose i sprečavanju neformalnog poslovanja i od velike su pomoći kao asistenti službenicima Poreske uprave, Uprave za inspekcijske poslove te Ministarstva unutrašnjih poslova – saopštio je direktor Zavoda.

Mustafić je podsjetio da je u toku stručno osposobljavanje šeste generacije viskokoškolaca.

-Od njih 3.055 u realnom sektoru je 60 odsto, dok su ostali u javnoj upravi – naveo je on.

Zavod, pored posredovanja, mladim ljudima nudi savjetodavne usluge kroz mrežu centara za profesionalno informisanje i savjetovanje. Naši savjetnici za profesionalnu orijentaciju, kako je najavio Mustafić, obići će srednje škole i fakultete širom Crne Gore i promovisati sezonsko zapošljavanje i sve prednosti koje ono nosi, a sve sa ciljem stvaranja radnih navika, suočavanja sa tržištem rada i upoznavanja poslodavaca.

-Na našim štandovima mladi će dobiti sve informacije o postupku prijavljivanja. Ove godine kreirali smo elektronsku prijavu, jer je to alat koji mladi najradije koriste. On-line platforma postavljena je na sajtu Zavoda kazao je Mustafić.

On je na prvom Nacionalnom forumu ukazao da je činjenica da je u Crnoj Gori hiperprodukcija visokoobrazovanog kadra.

Opada nezaposlenost-s1

-Na evidenciji Zavoda nalazi 5.437 nezaposlenih sa diplomom fakulteta, među kojima je 235 magistara i 10 doktora nauka. Ipak, nezaposlenost mladih smanjuje se u odnosu na prošlu godinu. Potrebno je raditi na promjeni njihove svijesti, kako bi se pravio otklon, u željamja i težnjama, od države kao poslodavca, okrećući se sve više privatnom biznisu. Tome će pomoći uvođenje dualnog obrazovanja, koje nudi realna očekivanja da će se praktična znanja prije usvajati i brže ih uključivati na tržište rada – uvjeren je direktor Zavoda.

Nezaposlenost mladih, međutim, nije samo problem Crne Gore, već se sa tim suočavaju i mnogo razvijenije ekonomije. Rješavanje tog, prioritetnog društvenog problema, je zahtjevan proces, kojem sve institucije, posebno obrazovne u Crnoj Gori, kako je rekao, moraju da se posvete mnogo više i kreativnije.

-Uvjeren sam da će mladi, u narednom periodu, imati sve više mogućnosti da steknu znanja i vještine za samostalno obavljanje poslova, u nivou obrazovanja. Jedan od načina da se smanji nezaposlenost, kao najveći izazov za našu državu, jeste da se mladi, upravo tokom procesa obrazovanja, uključe u proces rada. Tome će, siguran sam, doprinijeti uvođenje više časova praktične nastave, kako tokom srednjeg, tako i tokom visokog obrazovanja. Takav model pokazao se dobrim, u zemljama sa niskom stopom nezaposlenosti, pa očekujemo da će dati rezultate i u našim okolnostima – zaključio je Mustafić.

Direktor Zavoda je ponovio i da će ta institucija, sa svim svojim kapacitetima, u skladu sa procedurama, a slijedeći politike koje kreira Vlada i Ministarstvo rada, pružati institucionalnu podršku projektima i idejama koji doprinose smanjenju nezaposlnosti, posebno mladih ljudi.