Direktor ZZZ Suljo Mustafić u službenoj posjeti Agenciji za rad i zapošljavanje BiH

02/10/2017

Direktor Zavoda za zaposljavanje Crne Gore Suljo Mustafić, boravio je 28. i 29. septembra 2017. godine u Sarajevu, u službrenoj posjeti Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, na poziv direktora Muamera Bandića.

Direktor Mustafić se  upoznao sa radom Agencije u oblasti zapošljavanja, kao I njenom saradnjom s nadležnim agencijama, institucijama i međunarodnim organizacijama u tim oblastima.

Predstavljajuci rad Agencije direktor Bandić je ukazao da Agencija, u  koordinaciji sa Ministarstvom civilnih poslova B i H , ispunjava preuzete međunarodne obaveze iz oblasti zapošljavanja, sarađujući sa nadležnim entitetskim zavodima za zapošljavanje  i  Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.
Direktor Bandić je naveo  veoma važan segment njenog rada  u primjeni međunarodnih standarda i politika u oblasti zapošljavanja

Agencija, dodao je Bandić, analizira i istražuje privredna, društvena i druga kretanja, stanje zaposlenosti i nezaposlenosti, te njihove međusobne uticaje, na osnovu čega predlažu potrebne mjere i aktivnosti na unapređivanju zapošljavanja.

sajt bosna

Direktor Suljo Mustafić je predstavio organizacionu strukturu Zavoda za zaposljavanje Crne Gore. Prezentovao  je aktivnosti koje se preduzimaju u oblasti mjera aktivne politike zapošljavanja, kroz niz programa  i projekata koji se realizuju  u saradnji sa drugim državnim institucijama,  ostvarujući punu koordinaciju sa  Ministarstvom rada i socijalnog stanja i Vladom Crne Gore.

Mustafić I Bandić su konstatovali da je  potrebna bolja i sveobuhvatnija saradnja službi za zapošljavanje dvije države. Ocijenili su da  se kroz razmjenu iskustava, u organizacionom i operativnom smislu i primjenu novih znanja mogu lakše pratiti stalne promjene na tržištima rada  i uvoditi nove aktivnosti I projekti u skladu sa potrebama korisnika.

Direktori su zaključili da saradnju treba stalno unapredjivati kroz medjusobne kontakte I studijske posjete. Neophodno je, naglasili su, jačati regionalne inicijative  koje imaju za cilj bolju komunikaciju i saradnju nacionalnih službi za zapošljavanje, u svim oblastima koje doprinose kvalitetnijem kreiranju  aktivnih politika zapošljavanja i poboljšanju ukupnog stanja na tržištu rada i smanjenju nezaposlenosti.