DOPUNA I IZMJENA POZIVA AGENCIJAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

26/04/2018

Zavod za zapošljavanje objavljuje Dopunu i izmjenu Poziva agencijama za zapošljavanje, broj: 0301-5639/18 od 17. aprila 2018. godine, da u ulozi izvođača, samostalno ili u saradnji sa partnerima, kreiraju i realizuju programe psiho – socijalne podrške i podrške pri zapošljavanju teže zapošljivih lica iz evidencije Zavoda, a u okviru Pilot programa “Osnaži me i uspjeću”.

Poziv se dopunjava u dijelu Podnosilac prijave informacijom da se neće razmatrati prijave podnesene od agencija za zapošljavanje koje ne posjeduju dozvolu za rad izdatu od Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Poziv se mijenja u dijelu Vrijeme i mjesto podnošenja prijave. Umjesto 15, poziv je otvoren 25 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Zavoda, do 14. maja 2018. godine.

 Dopunu i izmjenu Poziva agencijama za zapošljavanje možete preuzeti ovdje.