EUROSTAT: U EU najniža stopa nezaposlenosti od 2000.

08/11/2018

Eurostat, Statistički zavod EU, za septembar je zabilježio najnižu stopu nezaposlenosti za EU28 od početka izrade EU mjesečnih izvještaja o nezaposlenost u januaru 2000. Stopa nezaposlenosti u EU28 u septembru 2018. iznosila je 6.7% i stabilna je u odnosu na avgust, a niža u odnosu na 7.5% u septembru 2017.

Stopa nezaposlenosti u euro zoni (EA19) u septembru je iznosila 8.1% i  niža je u odnosu na 8.9% u septembru 2017. Ovo je i dalje najniža zabilježena stopa u euro zoni od novembra 2008.

Eurostat procjenjuje da je u septembru 2018 u EU28 bilo nezaposleno 16,6 miliona muškaraca i žena, od čega je 13,2 milliona bilo u euro zoni. U poređenju sa septembrom 2017. nezaposlenost je opala za 1,8 miliona u EU28, a za 1,3 miliona u euro zoni.

Među državama članicama, u septembru 2018. najniže stope nezaposlenosti zabilježene su u Češkoj (2.3%), Njemačkoj i Poljskoj (obje po 3.4%). Najviše stope nezaposlenosti su bile u Grčkoj (19 % ) i u Španiji (14.9%).

U poređenju s prethodnom godinom, stopa nezaposlenosti je smanjena u 27 država članica, a ostala na istom nivou u Estoniji.  Najveći pad nezaposlenosti zabilježen je na Kipru (sa 10.2% na 7.4%), u Hrvatskoj (sa 10.5% na 8.2%), u Grčkoj (sa 20.9% na 19 %), u Portugalu (sa 8.5% na 6.6%) i u Španiji (sa 16.7% na 14.9%).