Herceg Novi: Podrška razvoju preduzetništva

22/02/2017

I ove godine Investiciono Razvojni fond u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje nastavio je sa radom na poboljšanju uslova za razvoj preduzetništva kroz kreditnu liniju Program podrške razvoju preduzetništva .

U Birou rada Herceg Novi nastavljena je edukacija nezaposlenih lica koja su zainteresovana za otpočinjanje sopstvenog biznisa.

Seminar za buduće preduzetnike održan je 14. februara, sa ciljem informisanja nezaposlenih za mogućnost kreditiranja preko IRF-a i načinu realizacije ovog programa.

Na seminar je upućeno 13 lica koja su iskazala interesovanje za kredit, njih šest je uspješno završilo obuku iz oblasti preduzetništva.

Polaznici su upoznati o namjeni kredita, načinu kreditiranja, kreditnim uslovima, o instrumentima obezbjeđenja kredita, potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahtjeva i sl. Takođe, nezaposlenima su pružena osnovna znanja iz preduzetništva, kako i na koji način mogu registrovati djelatnost, kao i na način izrade biznis plana.  Seminar su održali samostalni savjetnik za APZ i savjetnik za posredovanje u  zapošljavanju.

Neke od ideja odnosile su se na programe iz turizma i hotelijerstva,  adaptacije i izgradnje apartmana, proizvodnja suvenira od drveta, proizvodnji bilja i ostalo – kaže samostalni savjetnik za APZ Biljana Ćetković.

Napominjemo da je ova kreditna linija otvorena do 31.12.2017. godine.