Herceg Novi: Podrška sopstvenom biznisu

20/12/2016

U Područnoj jedinici Herceg Novi održani su dvodnevni seminari, u periodu 05.12.- 06.12.2016. i 13.12. -14.12.2016. godine na temu ” Podrška razvoja preduzetništva”. Seminar su održali samostalni savjetnik za APZ i lice iz programa “Mladi su naš potencijal”. Oni su nezaposlene upoznali sa Programom podrške razvoja preduzetništva, koji realizuje Investiciono razvojni fond u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

Sa evidencije Biroa rada Herceg Novi 23 lica su zainteresovana za otpočinjanje sopstvenog biznisa. Njih 16 uspješno je završilo edukaciju iz oblasti preduzetništva. Neke od ideja odnosile su se na otvaranje konsalting agencije, razvoj turizma na bazi etno sela, adaptaciju i izgradnju apartmana, prevoz putnika turističkim brodovima i ostalo.

Prisutnim licima su prezentovane osnovne informacije o načinima i mogućnostima kreditiranja, osnovna znanja iz preduzetništva, pisanje biznis plana. Napomenuto im je da je ova kreditna linija otvorena do 31.12.2016. godine.

Načelnica  Maja Bakrač navodi da su tri osobe, koje su uspješno završile obuku, iskazale interesovanje za podnošenje zahtjeva za kredit iz  Programa za kontinuirano zapošljavanje i preduzetništva, koji se realizuje preko Zavoda za zapošljavanje .