I u Beranama otvoren Centar Pamark

06/12/2018

Uz podršku Zavoda za zapošljavanje  i finansiranje iz Fonda za profesionalnu rehabilitaiju I u Beranama je nedavno otvoren Centar za obrazovanje, profesionalnu rehabilitaciju, radnu I socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom Pamark.

U Crnoj Gori postoje dvije privatne ustanove koje imaju licencu Ministarstva rada i socijalnog staranja za realizaciju mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije “Pamark i ,,Zopt. U sklopu njih nalazi se sedam licenciranih centara: i to, u Podgorici, Baru, Bijelom Polju, Beranama, Nikšiću, Tivtu i Pljevljima.

Prema riječima direktorice “Pamark-a” Nataše Pavličić, Centar za profesionalnu rehabilitaciju namijenjen je teže zapošljivim osobama, koje bez podrške i odgovarajućih stručnih tretmana nijesu zapošljiva.

 -To je institucija u koju se upućuju osobe kojima je potrebna sveobuhvatna obrada nakon dugogodišnje nezaposlenosti, narušenog samopouzdanja, samosvijesti ili nedefinisanih zdravstvenih teškoća – navela je Pavličić, pojasnivši da Centar primjerenim stručnim tretmanom obavlja trijažu lica, upoznaje i ocjenjuje njegovu preostalu radnu sposobnost, kao osnovu za uključivanje u rad, zaposlenje, obrazovanje ili druge programe rehabilitacije.

Kroz dosadasnju praksu uvidjeli smo, dodaje ona, da je otvaranje ovakvih centara na nivou Crne Gore neophodno, jer se postavlja prostor, sjedište, gdje se pored stručne pomoći, koju naši klijenti dobijaju kroz program, pruža savjetodavna, motivaciona, konsultativna.

Polaznici programa, prema riječima Pavličić, najčešće se upućuju na obuke za pomoćnog administrativnog radnika, pomoćnog radnika u kuhinji, gerontodomaćice, sobarice, ali i za pomoćnog stolara, radnika u vešeraju, pomoćnog radnika u štampariji, obuku za pisanje projekata, računovodstvenog tehničara. Osobe sa invaliditetom obučavaju se i za strani jezik, informatičku pismenost, multimedije…, sve u zavisnosti od njihovih potencijala i kvalifikacija navela je Pavličić.