Javni radovi u Baru i Ulcinju smanjuju nezaposlenost

01/11/2018

Od početka septembra, kod pet izvođača javnih radova, angažovano je 16 lica sa evidencije nezaposlenih iz Bara i Ulcinja. Njih šestoro rade kao personalni asistenti, sedam je gerontodomaćica, dok je troje u sklopu ostalih javnih radova.

Po riječima savjetnice za APZ u Područnoj jedinici Bar, za opštine Budva i Ulcinj, Tanje Barjaktarović javni radovi su jedan u nizu programa Zavoda za zapošljavanje koji se sprovodi u cilju smanjenja nezaposlenosti.

-Javni radovi, kao lokalni, tako i državni, podrazumijevaju angažovanje prioritetno teže zaposlivia lica sa ciljem unapređivanja njihovih radnih potencijala, znanja i vještina, omogućavajući im i bolju socijalnu uključenost – objašnjava savjetnica Barjaktarović .

Realizuju se, kako dodaje, kroz programe stvaranja privremenih netržišnih poslova od javnog interesa u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, zaštite životne sredine, zaštite lica sa invaliditietom, pomoć starim licima, borbe protiv bolesti zavisnosti i u drugim oblastima od javnog interesa.

-U proteklih šest mjeseci Biro rada Bar, sa kancelarijama u Budvi i Ulcinju, kroz programe javnih radova, angažovao je  ukupno 35 nezaposlenih. Višegodišnjim projektom „Neka bude čisto“  realizovanim tokom ljetnje turističke sezone, radno je angažovano 12 teže zapošljivih  sa naše evidencije – ističe Barjaktarović.