Kod 52 poslodavca, posao za 108 nikšićkih visokoškolaca

31/05/2019

Na Javni poziv SO Nikšić, za podsticaj zapošljavanja mladih visokoškolaca, prijavila su se 52 poslodavca, koja obavljaju djelatnost u gradu  pod Trebjesom. Oni su iskazali interesovanje da zaposle,  na period od 12 mjeseci,108 visokoobrazovanih, sa evidencije Biroa rada Nikšić. Danas, 31. maja, počinje prijavljivanje nikšićkih visokoškolaca za učešće u Programu Opštine. U narednih osam dana, oni treba da se jave direktno   poslodavcu.

Visokoškolci su obavezni da poslodavcima dostave dokaz o državljanstvu Crne Gore, o prijavi na evidenciji nezaposlenih, diplomu o stečenom visokom obrazovanju i dokaz o pripadnosti kategoriji mladih od 30 godina. Sve informacije istaknute su  na oglasnoj tabli Biroa rada Nikšić, na sajtu Opštine i u sredstvima javnog informisanja.

Lokalna uprava sa zainteresovanim poslodavcima potpisala je ugovore o sufinansiranju programa. Za ovaj program opština je budžetom opredijelila 250.000 eura ili 200 eura mjesečno za svakog novozaposlenog, dok će se poslodavac, koji je partner u programu, obavezati da obezbijedi najmanje toliki iznos sredstava. Znači, visokoškolcima je predviđena nadoknada od 400 eura mjesečno.

Na osnovu sopstvenih potreba i kriterijuma, poslodavci će samostalno odabrati kandidate koje će zaposliti.Program daje šansu mladim visokoškolcima da pokažu  stručna znanja, vještine i kompentencije i na taj način dobiju šansu za nastavak saradnje sa budućim poslodavcima

Prema podacima nikšićkog Biroa rada, na evidenciji se nalazi 881 visokoškolac, a njih 371 mlađi su od 30 godina.

Poziv mladima za učešće u Programu podsticanja zapošljavanja mladih u opštini Nikšić za 2019. možete preuzeti ovdje.

Spisak prijavljenih poslodavaca za učešće u Programu podsticanja zapošljavanja mladih u Nikšiću možete preuzeti ovdje.