Obavještenje

14/06/2022

Menadžment Zavoda za zapošljavanje Crne Gore poziva sve korisnike usluga ZZZ, poslodavce i nezaposlena lica sa evidencije, da imaju razumijevanja i strpljenja budući da se intenzivno radi na adekvatnoj sanaciji štete nastale nakon izbijanja požara u prostorijama Zavoda. 

-Požar je zahvatio prostorije sektora za mjere aktivne politike zapošljavanja i razvoj preduzetništva, za informacioni sistem kao i prostorije Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje se nalaze u ulici Ivana Vujoševića u Podgorici.

U tom smislu trenutno je nemoguć rad zaposlenih na realizaciji brojnih aktivnosti: aktuelnim programima aktivne politike zapošljavanja, zahtjevima za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju, žalbama, molbama, prigovorima, urgencijama i svakom drugom obliku pismena kojim se zahtijeva preduzimanje aktivnosti od strane zaposlenih iz pomenutih sektora.

Takođe, telefonska centrala nije u funkciji zbog čega zaposleni nijesu u mogućnosti da primaju pozive – saopštili su iz Zavoda i dodali da su ekipe koje rade na sanaciji štete svakodnevno na terenu pa se nadaju da će u najbržem mogućem roku, u skladu sa mogućnostima, i ovaj problem biti prevaziđen kako bi bili obezbijeđeni adekvatni uslovi za nesmetan rad zaposlenih. 

O svim daljim aktivnostima javnost će blagovremeno biti obaviještena.