Obavještenje – podrška projektu “Sigurnije do posla”

22/07/2022

NVO “Obrazovanje za znanje” će u opštini Podgorica, uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, sprovesti projekat “Sigurnije do posla”, koji je finansiran od strane Evropske unije. Cilj projekta je Povećanje zapošljivosti visoko obrazovanih nezaposlenih žena u Crnoj Gori . Ciljna grupa projekta su mlade žene do 30 godina starosti koje su završile fakultet, a nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda.

Projekat ima za cilj da kroz realizaciju radionica za pripremu profesionalne biografije i intervjua za posao, kao i radionica “Komunikacijom brže do posla omoguće polaznicama sticanje i unaprjeđenje znanja i vještina, ali i povećanje nivoa samopouzdanja i sigurnosti za buduće razgovore za posao sa potencijalnim poslodavcima. Projektom je planirano organizovanje tri radionice, koje treba da doprinesu da 20 mladih žena koji prođu obuku budu spremni da izađu i traže posao. Prva radionica se odnosi na unapređenje komunikacionih vještina i samo prezentovanje, druga radionica se odnosi na sticanje znanja za pisanje biografija, kao i izradu filma o sebi. Treća aktivnost predstavlja simulaciju intervjua, gdje će polaznice imati priliku da pokažu što su naučili.

Prvi očekivani rezultat projekta je unapređenje znanja i vještina mladih žena vezanih za nalaženje posla. U okviru ovog rezultata, očekuje se da 20 djevojaka steknu znanja i vještine koje će im omogućiti da budu samouvjerene i spremne za buduće intervjue za posao. Naučiće kako da na najbolji način predstave sebe budućem poslodavcu, pripreme biografiju, kao i kratki film o svojim znanjima i vještinama.

Drugi rezultat se odnosi na povećane zainteresovanosti mladih da aktivno traže posao. Nakon planiranih radionica 20 žena će imati znanje, vještine i pripremljenu biografiju sa kratikim filmom koja im je potrebna da bi aplicirali kod poslodavaca u cilju pronalaženja zaposlenja.

Zainteresovane osobe ženskog pola (visoka stručna sprema, do 30 godina starosti, nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica) mogu da iskažu interesovanje za učestvovanje u obuci u Birou rada Podgorica nadležnom savjetodavcu u periodu od 25.07. do 29.07.2022.