Obavještenje za korisnike prava i usluga ZZZ CG

11/07/2020

Zbog složene epidemiološke situacije u državi, a u skladu  sa  preporukama Vlade Crne Gore i Nacionalnog  koordinacionog tijela, Zavod za zapošljavanje Crne Gore sprovodiće sve neophodne mjere kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetanu zaštitu javnog zdravlja i spriječilo širenje novog koronavirusa.

U tom smislu, a u cilju zaštite svih korisnika prava i usluga i svojih zaposlenih, Zavod je za potrebe rada u vrijeme trajanja privremenih mjera otvorio mailove radi komunikacije sa strankama, za sve opštine:

Podgorica: vanredno.podgorica@zzzcg.me
Cetinje: vanredno.cetinje@zzzcg.me
Danilovgrad: vanredno.danilovgrad@zzzcg.me
Tuzi: vanredno.tuzi@zzzcg.me
opštinu u okviru glavnog grada – Golubovci: vanredno.golubovci@zzzcg.me
Bar: vanredno.bar@zzzcg.me
Ulcinj: vanredno.ulcinj@zzzcg.me
Budva: vanredno.budva@zzzcg.me
Nikšić: vanredno.niksic@zzzcg.me
Šavnik: vanredno.savnik@zzzcg.me
Plužine : vanredno.pluzine@zzzcg.me
Berane: vanredno.berane@zzzcg.me
Andrijevica: vanredno.andrijevica@zzzcg.me
Rožaje: vanredno.rozaje@zzzcg.me
Petnjica: vanredno.petnjica@zzzcg.me
Plav: vanredno.plav@zzzcg.me
Gusinje: vanredno.gusinje@zzzcg.me
Bijelo Polje: vanredno.bijelopolje@zzzcg.me
Mojkovac: vanredno.mojkovac@zzzcg.me
Kolašin: vanredno.kolasin@zzzcg.me
Herceg Novi: vanredno.hercegnovi@zzzcg.me
Kotor: vanredno.kotor@zzzcg.me
Tivat: vanredno.tivat@zzzcg.me
Pljevlja: vanredno.pljevlja@zzzcg.me
Žabljak: vanredno.zabljak@zzzcg.me

Zavod za zapošljavanje Crne Gore moli poslodavce da izvještaje o stručnom osposobljavanju osoba sa stečenim visokim obrazovanjem dostavljaju putem navedenih vanrednih mailova.

Zavod još jednom apeluje na sve korisnike prava i usluga da se, prilikom dolaska u biroe rada, pridržavaju svih propisanih mjera kako bi doprinijeli obezbjeđivanju uslova za nesmetanu zaštitu javnog zdravlja i sprječavanje širenja virusa korona.