Obavještenje za korisnike prava i usluga ZZZ CG

11/07/2020

Zbog složene epidemiološke situacije u državi, a u skladu  sa  preporukama Vlade Crne Gore i Nacionalnog  koordinacionog tijela, Zavod za zapošljavanje Crne Gore sprovodiće sve neophodne mjere kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetanu zaštitu javnog zdravlja i spriječilo širenje novog koronavirusa.

U tom smislu, a u cilju zaštite svih korisnika prava i usluga i svojih zaposlenih, Zavod je za potrebe rada u vrijeme trajanja privremenih mjera otvorio mailove radi komunikacije sa strankama, za sve opštine:

Podgorica: [email protected]
Cetinje: [email protected]
Danilovgrad: [email protected]
Tuzi: [email protected]
opštinu u okviru glavnog grada – Golubovci: [email protected]
Bar: [email protected]
Ulcinj: [email protected]
Budva: [email protected]
Nikšić: [email protected]
Šavnik: [email protected]
Plužine : [email protected]
Berane: [email protected]
Andrijevica: [email protected]
Rožaje: [email protected]
Petnjica: [email protected]
Plav: [email protected]
Gusinje: [email protected]
Bijelo Polje: [email protected]
Mojkovac: [email protected]
Kolašin: [email protected]
Herceg Novi: [email protected]
Kotor: [email protected]
Tivat: [email protected]
Pljevlja: [email protected]
Žabljak: [email protected]

Zavod za zapošljavanje Crne Gore moli poslodavce da izvještaje o stručnom osposobljavanju osoba sa stečenim visokim obrazovanjem dostavljaju putem navedenih vanrednih mailova.

Zavod još jednom apeluje na sve korisnike prava i usluga da se, prilikom dolaska u biroe rada, pridržavaju svih propisanih mjera kako bi doprinijeli obezbjeđivanju uslova za nesmetanu zaštitu javnog zdravlja i sprječavanje širenja virusa korona.