Obavještenje za korisnike Programa grantova za samozapošljavanje

21/03/2020

Budući da su 28. februara 2020. godine u okviru “Programa grantova za samozapošljavanje” potpisani ugovori sa korisnicima bespovratnih sredstva za samozapošljavanje iz fondova EU, Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u obavezi da korisnicima u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora uplati iznos do 80% sredstava.

Tim povodom, Zavod obavještava sve korisnike “Programa grantova za samozapošljavanje”, njih 94 –oro, koji su tokom prvog Javnog poziva dobili bespovratna evropska sredstva za samozapošljavanje u iznosu od 3 do 7,5 hiljada eura, da je pomjeranje rokova za isplatu sredstava moguće zbog trenutne situacije nastale usled pojave virusa korona.

O svim promjenama Zavod će sve buduće preduzetnike blagovremeno informisati, kada se za to steknu uslovi, kako bi mogli da krenu sa realizacijom planiranih projektnih aktivnosti.

Sve korisnike Programa molimo za razumijevanje i strpljenje uvjereni da je, u trenutnoj situaciji, obostrani interes da rokovi budu produženi.

Sve potrebne informacije u vezi sa Programom grantova za samozapošljavanje mogu se dobiti putem mail-a: [email protected]

Takođe, planirano i više puta najavljeno objavljivanje drugog Javnog poziva “Programa grantova za samozapošljavanje” za 30. mart 2020. godine, odgađa se do prestanka privremenih mjera Vlade Crne Gore.

Uvjereni smo da će aktivnosti pružanja podrške nezaposlenim osobama sa evidencije Zavoda koje su zainteresovane za pokretanje biznisa biti nastavljene, čim se steknu uslovi, a sve u cilju povećanja zaposlenosti i otvaranja novih radnih mjesta.

Na kraju, podsjećamo da je projekat “Program grantova za samozapošljavanje“, prvi direktni grant koji je Zavodu za zapošljavanje Crne Gore dodjeljen iz Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Crne Gore.