Obavještenje za poslodavce i nezaposlena lica

27/06/2022

Obavještavamo poslodavce i nezaposlena lica da se prijave za slobodna radna mjesta neće moći unositi u aplikaciju za srijedu 29.06.2022.godine, te se isti neće objaviti na sajtu zzzcg i u dnevnoj štampi “Pobjeda”.

Prijave se neće moći unositi jer će sistem biti bez napajanja usled zamjene elektro ormara tako da se poslovne aplikacije neće moći koristiti.

Takođe, oglasi za 27.06.2022. će kasniti sa objavom na sajtu a mogu se naći u dnevnoj štampi “Pobjeda”