Obavještenje za zainteresovana nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji ZZZCG

02/04/2021

Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM obratilo se Zavodu za zapošljavanje sa molbom da informišemo nastavnike engleskog jezika i drugih jezika koji rad mogu pratiti na engleskom jeziku, koji se nalaze na evidenciji Zavoda, o održavanju nacionalne konferencije Dan ELTAM-a 2021: Inovacije u nastavi (modul 3), koja će se održati online 8. maja 2021. godine putem Microsoft Teams platforme.

Više detalja dostupno na linku: ELTAM Day 2021