Obuka za zanimanje računovodstveni tehničar

16/12/2016

Zavod za zapošljavanje i Institut računovođa i revizora Crne Gore dobili su grant iz fondova Evropske unije za finansiranje projekta “Računovodstvo za bolju budućnost”. Projekat je u okviru grant šeme “Mladi, žene i dugoročno nezaposleni”, a sastavni je dio operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013.

Kroz projekat, biće organizovana obuka za zanimanje računovodstveni tehničar, za oko 250 nezaposlenih. Projektom je planirano da zaposlenje nađe 25 odsto onih koji uspješno završe obuku.

david

“Cilj projekta je da se unaprijede kvalifikacije i vještine nezaposlenih, mladih, žena i dugoročno nezaposlenih, kako bi se što bolje zadovoljile aktuelne i buduće potrebe tržišta rada”, kaže pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje mr David Perčobić.

Kandidati, koji su najmanje šest mjeseci na evidenciji nezaposlenih, biraće se u svim područnim jedinicama Zavoda, a obuka će biti organizovana u Podgorici, Baru, Budvi, Kotoru, Nikšiću i Bijelom Polju.

Prema riječima Perčobića, uslov za uključivanje u program je stečeno obrazovanje ekonomskog usmjerenja srednje, više ili visoke stručne spreme, grupe zanimanja ekonomisti, menadžeri i organizatori.

Osposobljavanje u osnovnom programu traje četiri mjeseca, a dodatna obuka dva mjeseca. Inače, program obuke je licenciran kod Ministarstva prosvjete. Osnovni program obuhvata: propise iz kompanijskog prava, računovodstvene, poreske, radne, te propise iz oblasti trgovine i inspekcijskog nadzora, obračun zarada, naknada i drugih ličnih primanja. Dodatna obuka se fokusira na specifičnosti oblasti koja karakteriše određeni region, uz angažovanje predavača tržišnog, turističkog i radnog inspektora.

Provjera znanja sastoji se iz ispita iz sljedećih oblasti: kompanijsko pravo, poreski sistem Crne Gore, finansijsko racunovodstvo, evidencija knjiženje poslovnih promjena i sastavljanje finansijskih iskaza. Polaznici koji polože svih pet ispita dobijaju sertifikat računovođa.

Nakon uspješno završene obuke polaznici, kako kaže Perčobić, biće osposobljeni za samostalan rad u računovodstvenim agencijama, za samostalno vođenje poslovnih knjiga za mala preduzeća, radnje, porodične firme.