ODGOVOR MANS-u: ZZZ ne zloupotrebljava državni novac u predizborne svrhe

23/05/2018

Zavod za zapošljavanje Crne Gore odbacuje navode MANS-a i tvrdi da nije zloupotrijebio državni novac u predizborne svrhe.

Zavod pruža institucionalnu podršku projektima i idejama koji doprinose smanjenju nezaposlenosti, slijedeći, pri tom, politike Vlade i resornog ministarstva.

Pozive za javne radove, obrazovanje i osposobljavanje odraslih i grant šeme prilagodili smo Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Sve naše aktivnosti, dodjela grantova, kredita za samozapošljavanje, realizacija javnih radova i ostalih programa, usmjerene su u tom pravcu, kako ne bi narušavali izborni ambijent u Crnoj Gori.
Sredstva se koriste saglasno Planu i Programu rada za 2018. a za lica sa invaliditetom opedijeljen je isti iznos grant šema kao i lani.

Nacionalna služba zapošljavanja zbog izbora ne može da prestane rad, već mora obavljati poslovne aktivnosti, u skladu sa zakonom, kao i do sada.