Odluka Upravnog odbora ZZZCG: Licima sa invaliditetom grant u iznosu od 1,5 miliona eura

13/11/2016

Upravni odbor ZZZCG, na sjednici održanoj 11. novembra, usvojio je odluku o objavljivanju javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, za finansiranje grant šema u iznosu od 1,5 miliona eura.

Saglasno Programu rada Zavoda i finansijskom planu za tekuću godinu, što je sastavni dio i Akcionog plana, predviđena je podjela bespovratnih sredstava – grant šema – licima sa invaliditetom u iznosu od 1,5 miliona eura.Na toj poziciji ostalo je oko 1,2 miliona. U petak je Ministarstvo finansija odobrilo zahtjev Zavoda za preusmjeravanje još 300.000 eura sa druge pozicije, tako da je na raspolaganju 1,5 miliona.

Tri od pet članova Savjeta Fonda dalo je saglasnost za podjelu granta u ovom iznosu, dok su dva člana tražila dva miliona.

Na sjednici Upravnog odbora, kojom je predsjedavala Ranka Pavićević, ocijenjeno je da nema prepreka za objavljivanje javnog poziva. Zavod je poziv objavio 13. novembra u Pobjedi i na sajtu Zavoda. Poziv je otvoren do 14. decembra.

Poziv za podnošenje predloga projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom možete preuzeti na sajtu zzzcg.me