Održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja

28/11/2022

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Gzim Hajdinaga, sa saradnicima, danas je primio u radnu posjetu delegaciju Ministarstva rada i socijalnog staranja, koju je predvodila Edina Dešić, državna sekretarka. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Upravnog odbora Zavoda, Dejan Vojvodić.

Sastanak, tokom kojeg su bliže dogovoreni modaliteti saradnje u realizaciji specifičnih programskih aktivnosti, protekao je u konstruktivnoj atmosferi. Sagledane su predstojeće obaveze Zavoda i potreba intenziviranja angažmana zaposlenih u Zavodu na pripremi i realizaciji programa namijenjenih nezaposlenima, poslodavcima i drugim klijentima Zavoda; angažman zaposlenih u Zavodu u radnim grupama za pregovaračka poglavlja 2 i 19 te u radnim grupama za izmjenu zakonskih rješenja kako bi odgovorili mijenjajućim zahtjevima tržišta rada. Velika pažnja je posvećena potrebi digitalizacije procesa i usluga klijentima, kao i povezanosti sa drugim institucijama i procesima.

Generalna sekretarka Edina Dešić je ukazala da predstojeće obaveze ukazuju na neophodnost kadrovskog i institucionalnog jačanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kao ključne institucije na tržištu rada Crne Gore, kako bi Zavod, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i država Crna Gora na adekvatan način odgovorili zahtjevima koje se postavljaju u procesu pregovaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja 2 i 19, pristupanju EURES mreži, kao i realizaciji programa Evropske unije »Garancija za mlade«.

G. Hajdinaga je zahvalio državnoj sekretarki i Ministarstvu rada i socijalnog staranja na podršci koju pružaju Zavodu i izrazio istovjetna očekivanja i prilikom predstojeće reorganizacije Zavoda.