Održana sjednica Upravnog odbora

06/10/2017

Upravni odbor na današnjoj sjednici (6. oktobra)  usvojio je tri odluke  o sprovođenju i finansiranju programa javnih radova. Odobreno je usmjeravanje 263.724 eura, čime su se stekli uslovi za angažovanjem 434 lica sa evidencije nezaposlenih.

Za javni rad Personalni asistent, u koji će biti  uključeno 217 lica, usmjereno je 113.178 eura.  Za program Njega starih odobreno je 24.965 eura, čime je omogućeno angažovanje 47 gerontodomaćica. Kroz ekološke i druge programe biće uključeno 170 lica iz evidencije nezaposlenih, zašto je usmjereno 125.581 euro.

Upravni odbor je prihvatio sve predloge nadležne komisije, s tim što je Komisija isključila izvođače javnih radova u opštinama gdje su raspisani izbori za odbornike u Skupštini opštine Prijestonice Cetinje, skupštinama opština Mojkovac i Petnjica, koji će se održati 26. novembra 2017.godine.

Od dana raspisivanja izbora u Cetinju, Mojkovcu i Petnjici, primjenjuju se zabrane i ograničenja propisana odredbama člana 33 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, (“Sl.list CG”, br. 52/14 i 83/16).

Upravni odbor prihvatio je devet zahtjeva za kreditno otvaranje 12 novih radnih mjesta i za tu namjenu odobrio usmjeravanje 60.000 eura.

Usvojena je i odluka o izboru New Consulting” DOO Podgorica za  izvođača programa “Pružanje specijalističke obuke i edukacije iz oblasti poslovnih vještina korisnicima kredita Zavoda za zapošljavanje Crne Gore”.

Obuka, kroz dvodnevne seminare, održaće se u Podgorici, Baru, Bijelom Polju, Pljevljima, Beranama, Herceg Novom i Nikšiću. Riječ je o 14 seminara, koji obuhvataju edukaciju u grupama od najmanje 10, a najviše 25 polaznika, sa krajnjim rokom za izvođenje do 31.12.2017.godine.

Upravni odbor je informisan da je Vesna Dragutinović podnijela ostavku na članstvo u UO, a predstavnik ZZZ, umjesto nje, je Milanka Radović.