Održane virtuelne konferencije CPESSEC-a

03/12/2020

Centar javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne  Evrope (CPESSEC), i u doba pandemije novog virusa Covid 19, realizuje planirane aktivnosti.

Direktorska i stručna konferencija održane su putem Zoom aplikacije.

Predstavnice Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, mr Svetlana Krgović, mr Sonja Ivanović i Dragica Rustemagić, učestvovale su u radu ovogodišnjeg, virtuelnog, CPESSEC-a.

Predsjedavanje organizacijom je uređeno na principu rotacije i traje godinu dana. U zemlji koja predsjedava organizuje se najmanje jedna konferencija CPESSEC-a.

Domaćin ovogodišnjeg, virtuelnog događaja, bila je Bugarska agencija za zapošljavanje.

Tema direktorske konferencije je bila: “Upravljanje učincima u krizi” a tema stručne: “Implementacija mjera APZ tokom krize”.

Predstavnici službi za zapošljavanje zemalja članica Centra razmijenili su iskustva o upravljanju učinkom u doba krize, te ulozi javnih službi zapošljavanja u oporavku i budućnosti tržišta rada, kao i o sprovođenju aktivnih mjera tržišta rada tokom krize.

-Rastuća globalna socio-ekonomska kriza, uzrokovana pandemijom Covid 19, ukazuje na ranjivost svih sistema, ali i na važnost zajedničkih odgovora na postojeće globalne izazove- ocijenila na na direktorskoj konferenciji pomoćnica direktora u Sektoru za isplatu iz oblasti zapošljavanja mr Svetlana Krgović.

Ona je tom prilikom podsjetila da je situacija na tržištu rada neizvjesna te da statistički podaci nijesu ohrabrujući.

-Prekinut je pozitivan trend smanjenja nezaposlenosti koji se bilježio od decembra 2017. godine – kazala je Krgović.

-Zavod za zapošljavanje je, uprkos okolnostima izmijenjenog načina funkcionisanja, ipak uspio realizovati značajan dio redovnih aktivnosti, programa APZ-a, koji za cilj imaju podsticanje zapošljavanja građana i to za 1.399 nezaposleno lice.  Za finansiranje ovih programa opredijeljeno je više od 2.5 miliona € – saopštila je tokom stručne konferencije načelnica Odsjeka za praćenje programa aktivne politike zapošljavanja, mr Sonja Ivanović.

Zajednički je ocijenjeno da su javne službe za zapošljavanje, u borbi protiv krize, pokazale prilagodljivost i otvorenost prema izazovima na tržištu rada.

Glavni ciljevi u predstojećem razdoblju biće mjere i programi podrške za poslodavce i tražioce zaposlenja, strategije za uspješan oporavak od krize, zeleni poslovi i digitalizacija institucija za zapošljavanje.

Cilj ove godišnje konferencije i jeste diskusija o zajedničkim problemima tržišta rada koja su obilježena zajedničkim  geografskim, kulturnim, ekonomskim i političkim faktorima,  kao i o rješenjima za usluge koje javne službe za zapošljavanje mogu da pruže da bi se rješavali ovi problemi.

Ovim putem se pružaju mogućnosti da se razmijene iskustva vezano za rad, tržišta rada i usluge javnih službi za zapošljavanje, evaluaciju dobre prakse, da se razgovara o mogućoj saradnji i razvoju koncepta istraživanja i razvoja u cilju razvoja i implementacije politika.

CPESSEC  takođe predstavlja primjerenu platformu za podršku solidarnim, dinamičnim i pozitivnim promjenama u okviru novog svijeta rada.

Inače, ZZZ je jedan od osnivača i članova CPESSEC-a.

Centar je osnovan u Beogradu 31. maja 2007. potpisivanjem Smjernica o radu CPESSEC-a.

Potpisnice sporazuma, pored crnogorskog zavoda, su: Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Agencija za zapošljavanje Bugarske, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za zapošljavanje Makedonije, Nacionalna služba za zapošljavanje Rumunije, Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije, Turska organizacija za zapošljavanje i Nacionalna služba za zapošljavanje Mađarske.

Sjedište Centra svake godine se premješta u drugu državu članicu.

Centrom će sljedeće godine predsjedavati Hrvatski zavod za zapošljavanje.