Oko 450 građana posjetilo Sajam legalnih radnih migracija u Njemačku

23/03/2017

U Podgorici je 16. i 17. marta održan drugi Sajam legalnih radnih migracija u SR Njemačku. Dvodnevni događaj, u prostorijama EU info Centra organizovao je Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Federalnom agencijom za zapošljavanje SR Njemačke.

Crnogorski državljani iskazali su veliko interesovanje za život i rad u Njemačkoj. Sajam je posjetilo oko 450 lica.

IMG_3790

Sajam je organizovan kako bi se državljankama i državljanima Crne Gore obezbijedile detaljne, precizne i tačne informacije o mogućnostima nalaženja posla u Njemačkoj, načinima traženja posla i apliciranju za posao, procedurama nostrifikacije diploma, uslugama koje naši državljani mogu dobiti od strane Federalne agencije za zapošljavanje SR Njemačke. 

IMG_3793

Sajam se organizovao i sa namjerom da bi se predstavnici Federalne agencije za zapošljavanje SR Njemačke upoznali sa ponudom radne snage na crnogorskom tržištu rada u okviru zanimanja koja su deficitarna na njemačkom tržištu rada i u skladu sa tim, izvršili predselekciju državljana i državljanki Crne Gore koji bi mogli naći zaposlenje u SR Njemačkoj.

Predstavnici Federalne agencije za zapošljavanje Njemačke bili su: g-đa Verena Lucia Landes, g-đa Saskia Murillo i g-din Frank Riedel.

Za posjetioce Sajma pripremljene su dvije prezentacije. Prva je o životu i radu u Njemačkoj, a druga je sadržala korisne savjete kako konkurisati za posao, kako se predstaviti poslodavcu, kako uraditi CV i motivaciono pismo i sl.

IMG_3803

Sajam je, prije svega, bio predviđen za konkretne ciljne grupe lica sa određenim zanimanjima. To su zanimanja koja su deficitarna na njemačkom tržištu rada. Pored zanimanja iz grupe deficitarnih, potrebno je bilo i znanje njemačkog jezika. Za kandidate iz određenih grupa zanimanja u okviru IT sektora, gdje je preduslov bio perfektno poznavanje engleskog jezika, i kandidati iz oblasti medicinske grupe zanimanja, koji ne znaju njemački jezik, napraviće se baza podataka i pokušaće se naći poslodavac koji bi, eventualno bio spreman da investira u njihovu obuku za njemački jezik. U ovom slučaju bi se birali, prije svega, iskusniji kandidati sa radnim iskustvom, praktičnim znanjima i vještinama koje se traže na njemačkom tržištu rada.

IMG_3816

Kandidatima sa deficitarnim zanimanjima koji su pokazali zainteresovanost, motivisanost, stručnost, imaju znanje njemačkog jezika i želju za usavršavanjem, pružena je prilika da uđu u njemačku bazu podataka kao tražioci posla na njemačkom tržištu rada i u narednom periodu dobiju uslugu posredovanja u nalaženju posla od strane njemačkog zavoda. 

Neophodno je napomenuti da izbor kandidata zavisi samo i jedino od poslodavaca na njemačkom tržištu rada.

Podršku održavanju Sajma dali su i predstavnici Njemačke Ambasade u Podgorici, koji su, takođe, bili prisutni tokom održavanja Sajma i pružali zainteresovanima informacije o proceduri dobijanja njemačkih viza.

Gosti iz Njemačke, uoči sajma, sastali su se sa menadžmentom Zavoda, dogovorili dalju saradnju i primjenu dobre prakse.

IMG_3785

Direktorica Direktorata za zapošljavanje i tržište rada Edina Dešić iskazala je zadovoljstvo realizacijom projekta čiji je cilj legalno zapošljavanje, posebno imajući u vidu nedavne pokušaje naših građana da se domognu njemačkog tržišta rada. Saradnja je, po riječima Dešić, na obostrano zadovoljstvo: njemački poslodavci da dobiju potreban kadar, a mi zadovoljne radnike, koji će steći nova znanja i vještine.

Direktorica Zavoda Vukica Jelić naglašava da je ovo dobra prilika da naši građani vide kako funkcioniše i šta zahtijeva veliko tržište rada, a u susret ulaska na tržište Evropske unije. Zavod, kao odgovorna institucija, profesionalno je pristupio organizaciji sajma i predselekcije kandidata, poručila je Jelić i dodala da će se njemački partner uvjeriti u to da su naši državljani dobri radnici i lojalni građani.

Pomoćnik direktorice Zavoda David Perčobić istakao je da se saradnja sa Njemačkom odvija u dva smjera: legalne migracije i razvoj EURES službe, a u toku je i pisanje projekta dualnog obrazovanja.