Pilot projekat “Aktiviranje žena” u opštinama Nikšić i Berane: Produžen rok za podnošenje prijava

20/10/2021

Zavod za zapošljavanje Crne Gore obavještava poslodavce koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji Opština Nikšić ili Berane da se produžava rok za podnošenje prijava na javni poziv za realizaciju obuke na radnom mjestu u okviru Pilot projekta „Aktiviranje žena“, broj: 05-13265, koji je Zavod objavio na sajtu i u sredstvima javnog informisanja 06.10.2021. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava za realizaciju obuke na radnom mjestu, sa potrebnom dokumentacijom je 29.10.2021. godine do 15h.