Drugi krug promocije inkluzivnih rješenja na tržištu rada u državama Zapadnog Balkana

06/05/2019

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao “servis svih građana”, pofilisanje koristi kao aktivacijski alat za nezaposlene. Taj indidvidualni metod za utvrđivanje pripadnosti određenoj kategoriji, uz individualni plan zapošljavanja, postao je pouzdan instrument za određivanje usluge tražiocu zaposlenja. To je ocijenio direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustavić na skupu “Promocija inkluzivnih rješenja na tržištu rada u državama Zapadnog Balkana”, koji je organizovala Međunarodna organizacija rada.

Riječ je o drugom ciklusu razmjene stručnog znanja za zaposlene u javnim službama za zapošljavanje čiji je cilj unapređenje inkluzivnih rješenja za lica koja su izložena riziku isključenosti sa tržišta rada.

DIREKTOR

-Sistem profilisanja u osnovi se oslanja na procjenu savjetnika i relativno dobro funkcioniše u našoj državi. Lica se usmjeravaju u određenu kategoriju na osnovu čega se planiraju dalje savjetodavne aktivnosti. Drugim riječima, cijeli proces zavisi od subjektivnosti ili objektivnosti jednog čovjeka koji, bez obzira na znanje i vještinu, nije imun na upliv ličnih emocionalnih stanja i tehničkih izazova kao što su broj stranaka i uslovi rada, koje mogu biti smetnja kvalitetnom profilisanju – precizirao je Mustafić.

On je istakao da bi se, po uzoru na iskustva iz regiona, taj problem mogao prevazići uvođenjem statističkog profilisanja.

-Time bi se omogućilo objektivnije, brže i kvalitetnije pružanje usluga. To bi doprinijelo i smanjenju vjerovatnoće greške u procesu profilisanja, a uštedjeli bi se i ljudski i finansijski resursi. Zavod je voljan da modernizuje servisni pristup, primarno orijentisan na potrebe nezaposlenih. Zato će se i ubuduće truditi da svojim korisnicima bude ravnopravan parter na zajedničkom zadatku – traženju posla – poručio je Mustafić.

Slika 8

Generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Edina Dešić, tom prilikom, je istakla da je profilisanje prepoznato i novim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji se primjenjuje od prošle sedmice.

-Zadatak svih koji rade u oblasti zapošljavanja je da doprinesu da što veći broj ljudi dođe do odgovarajućeg zaposlenja. Glavni preduslov za to je ocijena šta je osobi, koja nam se obraća, zaista i potrebno. Upravo je zbog toga veoma važno da se metodologija profilisanja što prije i usavrši – navela je Dešić.

Radionice, sa po tri predstavnika službi zapošljavanja iz Crne Gore, Republike Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Albanije,  Kosova i Sjeverne Makedonije trajaće naredna dva dana u Podgorici.