Uputstva za učešće u Programu grantova za samozapošljavanje

17/10/2019

Do 27. novembra 2019. do 15 časova, otvoren je Javni poziv Zavoda za zapošljavanje za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 3.000 do 7.500 eura. Grant ukupne vrijednosti 3,5 miliona eura, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biće dodijeljen za više od 400 korisnika grantova za samozapošljavanje, odnosno godišnje, po pozivu, između 130 i 140.

Javni poziv sadrži sve informacije, visinu iznosa sredstava, dužinu trajanja poziva, kao i uslove učešća. Sadrži i informacije o dokumentaciji koja se prilaže, uz zahtjev za učešće u programu, o pravima i obavezama korisnika kao i rokovima za podnošenje zahtjeva. Potrebna dokumentacija može se preuzeti na linku : Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

Sva pitanja vezana za poziv mogu se uputiti najkasnije do 13. novembra na e-mail adresu: poziv.samozaposljavanje2019@zzzcg.me. a odgovor će se dobiti najkasnije za sedam dana i biće objavljeni na internet stranici ZZZCG:https://www.zzzcg.me/

Direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić  pozvao je sve nezaposlene, koji su na evidenciji najmanje šest mjeseci, a voljni su da pokrenu svoj biznis, da se informišu u biroima rada širom Crne Gore, kao i na sajtu Zavoda.

Prednost

Prednost kod dodjele bespovratnih sredstava imaće nezaposleni mlađi od 35 godina, žene i dugoročno nezaposleni, odnosno lica koja se nalaze na evidenciji duže od 12 mjeseci.

-Novac koji nudi Zavod za zapošljavanje nije dar – to je bespovratna podrška za pokretanje novog posla. Podrška koja sa sobom nosi veliku odgovornost u sprovođenju, izvještavanju i održivosti – istakao je direktor Mustafić, na konferenciji za novinare, koju je organizovao Zavod, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

Osim finansijske podrške Zavod će, dodao je, kao servis blizak građanima, kandidatima obezbijediti obuku i savjetovanje prilikom prijavljivanja i u toku implementacije.

-Zbog regionalnog zaostajanja i veće stope nezaposlenosti na sjeveru, i kroz ovaj projekat, nastojaćemo da podstičemo zapošljavanje i u manje razvijenim sredinama. Program grantova za samozapošljavanje biće važan činilac u privrednoj aktivnosti i pospješivanju ukupnog ambijenta za razvoj malog biznisa, a time i ukupnog stanja u crnogorskoj privredi – poručio je Mustafić.

EU fondovi

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, objašnjavajući da je prvi poziv Zavoda vrijedan 1,2 miliona eura, najavio je da će se u tri godine trajanja projekta za samozapošljavanje raspodijeliti ukupno 3,5 miliona eura. Drugi poziv je planiran za 2020. godini, a treći za 2021.

-Ova sredstva su obezbjeđena iz pretpristupnih fondova Evropske unije, kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Program je nastavak uspješne saradnje Evropske komisije i Vlade Crne Gore u oblasti socijalne politike, politika zapošljavanja i obrazovanja – pojasnio je Purišić.

On je kazao da Vlada Crne Gore posvećeno realizuje mjere i programe aktivne politike zapošljavanja, usmjerene ka povećanju zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti.

Kao rezultat, u proteklih nekoliko godina, ministar je naveo značajno smanjenje stope nezaposlenosti. Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi, stopa je smanjena sa 17,7 odsto, koliko je bila u 2016. godini, na 15,2% u 2018. godini, odnosno na 14,3 odsto, koliko je bila u drugom kvartalu 2019.

Mjere

Mjere za samozapošljavanje koje će se realizovati kroz ovaj poziv, kako je kazao, omogućiće učesnicima sticanje potrebnih znanja za prijavljivanje na slične pozive, sticanje vještina za pokretanje i vođenje sopstvenog biznisa, egzistenciju za sebe i svoju porodicu i u konačnom, doprinos zajednici kroz novouspostavljene biznise.

-Iskustvo je pokazalo da učesnici u pripremnim mjerama za samozapošljavanje imaju veću mogućnost zaposlenja i održivosti tog zaposlenja. Nova radna mjesta koja će se otvoriti kroz ovaj program od posebne su važnosti za naše građane u opštinama sa najvećom stopom nezaposlenosti – istakao je ministar.

Inače,mladi u Crnoj Gori suočeni su sa specifičnim izazovima u pokretanju sopstvenog biznisa: nedostatak vještina za preduzetnički rad, neadekvatno obrazovanje, nedostatak radnog iskustva, nedostatak finansijskih sredstava za pokretanje sopstvenog biznisa, nedostatak društvenih mreža i kontakata i neadekvatan preduzetnički eko-sistem orijentisan prema mladima.

Radionice

Projekat “Program grantova za samozapošljavanje”, u okviru kojeg se pokreće Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, upravo je osmišljen kako bi se prevazišao finansijski jaz sa kojim su suočena lica bez dovoljnih finansijskih resursa, te će u svim područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje širom Crne Gore biti organizovana obuka u sljedećim oblastima: vještine za biznis, upravljanje, planiranje u biznisu, komunikacija u biznisu, elektronsko poslovanje, finansije, zakonodavni okvir, i pravila korišćenja sredstava EU. Radionice biće održane u periodu od 21. oktobra do 8. novembra.

Po dobijanju potvrde da je završio trodnevnu radionicu nezaposleno lice dostavlja Prijedlog projekta lično kod koordinatora za samozapošljavanje u područnoj jedinici ili birou rada u opštini u kojoj ima prebivalište.

Podnosilac prijave ne može da preda više od jednog prijedloga projekta. Mora registrovati sjedište ili poslovnu jedinicu poslovnog subjekta na teritoriji Crne Gore i prijedlog mora predati na crnogorskom jeziku. Takođe,  svu traženu dokumentaciju u otvorenoj koverti predaje isključivo lično koordinatoru za samozapošjavanje pripadajuće područne jedinice ili biroa rada. Na koverti moraju da budu naznačeni ime, prezime i adresa podnosioca prijedloga projekta.

Trajanje projekta ne može da bude kraće od šest mjeseci, niti duže od 10 mjeseci. Krajnji rok za završetak aktivnosti projekta je 31.12.2020.godine.

Screenshot_20191016_145221

Ko može da se prijavi

Da bi se smatrao prihvatljivim za dodjelu bespovratnih sredstava, podnosilac prijedloga projekta mora: da bude nezaposleno lice neprekidno registrovano na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, najmanje šest mjeseci prije objave Poziva za dostavljanje prijedloga projekta;

-da bude direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektnih aktivnosti, a ne da djeluje kao posrednik;

-mora posjedovati iskustvo i sposobnost da demonstrira kapacitete za upravljanje poslovnom idejom za koju podnosi prijedlog projekta;

-da ima kvalitetnu biznis ideju za samozapošljavanje (kvalitetan biznis plan)

-da uspješno završi obuku predviđenu projektom Program grantova za samozapošljavanje”

Kako se prijaviti

Korak 1. Nezaposleno lice iskazuje interes za Poziv kod svog savjetnika za posredovanje u zapošljavanju (savjetodavca), koji ga nakon davanja osnovnih informacija,upućuje kod koordinatora za samozapošljavanje.

Korak 2. Nezaposlena lica dobijaju dodatne informacije, tokom savjetovanja od strane koordinatora za samozapošljavanje,i dalje se upućuju na informativno-motivacionu radionicu u trajanju od tri dana.

Korak 3. Nezaposleno lice prisustvuje trodnevnoj informativno-motivacionoj radionici na kojoj će dobiti detaljne informacije o: uslovima za predaju projektnog prijedloga, pisanju biznis plana, smjernicama za uspješan start biznisa, troškovima poslovanja i slično, kao i mogućnost da prezentuje svoju biznis ideju.

Informativno – motivacione radionice biće organizovane u područnim jedinicama ZZZCG, u periodu od 21.10.2019. do 08.11.2019.godine. Datumi i lokacije biće objavljeni na web stranici ZZZCG i na oglasnoj tabli područnih jedinica.

Korak 4. Nezaposleno lice dobija potvrdu o završenoj radionici.

Za koje se biznis ideje ne dodjeljuju grantovi

Prijedlozi projekata mogu uključiti biznis ideju u svim sektorima i granama, osim:

-organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih djelatnosti;

-proizvodnja i promet nafte i naftnih derivata;

-proizvodnja pića sa visokim sadržajem alkohola i žestokih pića;

-proizvodnja duvanskih proizvoda;

-proizvodnja i distribucija oružja;

-proizvodnja korišćenjem tehnologije koje zagađuju životnu okolinu (kao što su vazduh, voda, zemljište i druga zagađenja);

-proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim i

-aktivnosti finansiranja političkih partija i religioznih organizacija.