Posjeta SociEUx+ eksperata Zavodu

25/11/2022

U okviru programa SociEUx+ i prospekcijske misije u Crnoj Gori, predstavnici ovog Programa posjetili su danas Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

SOCIEUX+ EU Expertise on Social Protection, Labor and Employment je sredstvo za tehničku saradnju između javnih i socijalnih partnera koje je uspostavila i sufinansirala Europska unija (EU). Opšti cilj je proširiti i poboljšati pristup boljim mogućnostima zapošljavanja i uključivim sistemima socijalne zaštite.

Predstavljajući svoj Program ponudili su ekspertske usluge u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne zaštite, a koje će biti kreirane u skladu sa iskazanim potrebama Zavoda kroz obrazac zahtjeva za tehničku saradnju.

U okviru svoje misije, Predstavnici ovog Programa, pored Zavoda za zapošljavanje, imaju u planu posjete Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Institutu za socijalnu i dječiju zaštitu, Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, Savezu sindikata Crne Gore, Uniji slobodnih sindikata Crne Gore, Uniji poslodavaca Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove.