Potpisan Sporazum o realizaciji pilot Projekta “Stop sivoj ekonomiji”

04/07/2016

Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja,Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Poreska uprava, Uprava za inspekcijske poslove i Uprava policije potpisali su Sporazum o realizaciji pilot Projekta “Stop sivoj ekonomiji”.

Riječ je o programu osposobljavanja i zapošljavanja mladih na poslovima suzbijanja sive ekonomije, koji Zavod realizuje u okviru EU projekta “Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost”.

Na javni poziv Zavoda prijavilo se 435 visokoškolaca iz svih opština, a testirano je njih 366. Nakon testiranja i provjere sposobnosti, vještina i kompentencija, biće odabrano 100 nezaposlenih mladjih od 29 godina, sa stečenim visokim obrazovanjem i najmanje devet mjeseci radnog iskustva.

Program će se realizovati u trajanju od četiri mjeseca. Nosioc programa, u skladu sa zaključkom Vlade, je Zavod, a sprovešće ga u saradnji sa još šest državnih institucija i organa.

Program će biti realizovan u svim opštinama na teritoriji Crne Gore. Za lica angažovana u programu van mjesta prebivališta obezbijeđen je prevoz, odnosno smještaj. Po učesniku programa predviđena je mjesečna zarada u neto iznosu od 300 eura.

U skladu sa sjernicama za sprečavanje sive ekonomije na tržištu rada, mladi će biti angažovani kao asistenti inspektora, na poslovima pružanja tehničke podrške i pomoći pri registraciji poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranja, kontroli ispravnosti registracionih prijava i rješenja o registraciji, radu call centra, realizaciji projekta “Budi odgovoran”, kontroli prelaska državne granice, kretanja i boravka stranaca, izdavanja viza strancima i drugim poslovima iz nadležnosti inspekcijskih službi.

Sporazum možete pregledati ovdje.