Potpisani ugovori o dodjeli granta za OSI

04/05/2018

Zavod za zapošljavanje raspodijelio je bespovratna sredstva u iznosu od skoro 1,5 miliona eura za podršku projektima zapošljavanja lica sa invaliditetom, po javnom pozivu od 22. januara 2018. Ovom grant šemom, šestom po redu, finansira se 25 projekata, u vrijednosti od 1.491.416,49 eura.

U Zavodu su danas potpisani ugovori sa korisnicima granta, koji se kreću u rasponu od minimalnih 30.000 do maksimalnih 70.000 eura.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić, i ovom prilikom, je naglasio da je Zavod vodio računa o setu izbornih zakona i Javni poziv prilagodio Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

-Sve naše aktivnosti, dodjela grantova, kredita za samozaposljavanje, realizacija javnih radova i ostalih programa, usmjerene su u tom pravcu, kako ne bi narušavali izborni ambijent u Crnoj Gori – kazao je Mustafić.

Aktivnosti oko prvog granta u ovoj godini, sa polovinom raspoloživih sredstava, pokazale su, po riječima direktora, vidljive pomake kod realnog sektora ne samo za odobravanje bespovratnih sredstava, nego i u promjeni svijesti i korišćenju subvencija pri zapošljavanju lica sa invaliditetom. Grant je dobilo 11 poslodavaca iz realnog i 14 iz nevladinog sektora.

U projektne aktivnosti biće uključeno najmanje 182 lica sa invaliditetom zaposleno njih 138 u toku trajanja projekta, a 60 će ih raditi još šest mjeseci po završetku projekta.

Inače, pozivom su bili isključeni: javni sektor, lokalne samouprave, javne ustanove, državna preduzeća.

-Sljedeći grant, takođe od 1,5 miliona eura, do kraja godine, biće još jedan zamajac u oblasti profesionalne rehabilitacije I zapošljavanja lica sa invaliditetom – ocijenio je Mustafić.