Poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – Grant šema

13/02/2020

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, na osnovu Odluke Upravnog odbora od 12. februara 2020. godine, objavljuje Poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – Grant šemu.

Grant šemom pravnim i fizičkim licima dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za finansiranje projekata koji doprinose unaprijeđenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Ukupna indikativna suma za realizaciju predmeta poziva iznosi 3.000.000,00 €.

Poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – Grant šema

Uputstvo za podnosioce predloga projekata -13.02.2020. godine

Prijavni formular-prilog 1

Budzet-prilog 2

Logicki okvir-prilog 3

Finansijski identifikacioni obrazac-prilog 4

Izjava podnosioca prijave-prilog 5

Izjava o partnerstvu-prilog 6

Obrazac izjave za pomoci male vrijednosti (de minimis pomoci)-prilog 7

Lista za provjeru

Predlog ugovora

Predlog ugovora – za projekte koji predvidjaju zaposljavanje nakon zavrsetka projekta